| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"varolan web sayfa guncelleme" Nedir?

varolan web sayfa guncelleme

varolan web sayfa guncelleme nedir? varolan web sayfa guncelleme ne anlama gelmektedir? varolan web sayfa guncelleme hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
varolan web sayfa guncelleme
"varolan web sayfa guncelleme" için benzer kelimeler
varlık:entity
varolan:existing
varsaymak:assume
varsayılan:default
varsayılan değer:default value
varsayım:assumption
varış:destination
varış adresi:destination address
vazgeç:cancel
vazgeç düğmesi:cancel button
ve imi:ampersand
Venn çizimi:Venn diagram
veri:data
veri aktarım hızı:data transfer rate
veri aktarımı:data transfer
veri alıcı:data receiver
veri azaltma:data reduction
veri bağlantısı:data link
veri bankası:data bank
veri belgesi:data document
veri biriktirici:data sink
veri bütünlüğü:data integrity
veri çatalı:data fork
veri çevriyazımı:data transcription
veri dağıtıcısı:data dispenser
veri değişim biçimi:data interchange format
veri erişimi:data access
veri girişi:data entry
veri güvenliği:data security
veri gönderisi:data reference
veri havuzu:data repository
veri hızı:data rate
veri iletimi:data transmission
veri iletişim:data communucation
veri iletişim donatımı:data communucations equipment(DCE)
veri iletişim hızı:data signalling rate
veri iletişimi:datacommunucations
veri kaynağı:data source
veri koruma:data protection
veri kütüğü:datafile
veri metni:data text
veri modeli:data model
veri saklama birimi:data storage unit
veri saklama yoğunluğu:data storage density
veri sayfası:datasheet
veri sözlüğü:data dictionary
veri taban çizgisi:data reference line
veri tabanı:database (DB)
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS):database management system(DSMS)
veri tableti:data tablet
veri toplama uçbirimi:data collection terminal
veri tutanağı:data record
veri türü:data type
veri yapısı:data structure
veri yazbozu:Data-flip-flop
veri yolu:data bus
veri yönetimi:data management
veri/metin birleştirme:data/text merge
verimlilik:efficiency
veritabanı:database
veritabanı bütünlüğü:database integrity
Video Grafik Bağdaştırıcı:Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi:Video Graphics Array
virgül:comma
virgüle göre hizalama:comma alignment
virgülle sınırlanmış:comma delimited
virüs:virus
vurgu imi:diacritical mark
vurgulamak:highlight (to)
vurgulu seçenek:preselected choice
vurum:pulse
vuruş:impact
vuruşlu yazıcı:impact printer
vuruşsuz:nonimpact

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z