| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

I Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
IBM Lexmark 2381 Plus:: Yüksek hızı, Win Word ve grafik uygulamalarındaki kaliteli baskı özelliği, yine dört yerleşik fontu, barkot basabilme özelliği ile 94 yılının dikkat çeken ürünleri arasına girmiştir.
IBM ThinkPad 755C:: Güçlü Intel DX4 ve DX2 işlemcileri ile çifte taramalı renkli ekranlar kullanılıyor. CD Rom sürücüsü, ses kartı ve iki speaker sayesinde Multimedya olanaklarından rahatlıkla faydalanma imkanını sağlıyor.
Icon:: Kullanıcını istediği fonksiyonu yerine getirebilmesi için seçtiği yazılım; işlemlerini sembolik imgeleri.
IFF:: Standard dosyalama formatları.
IMAGEMAP:: Imagemap birçok bağlantı barındıran bir grafiktir. Bu grafik değişik yerlerine basıldığında sizi farklı URL adreslerine veya bağlantılarına götürecek biçimde bölümlerine ayrılmıştır. Böyle bir tekniği gerçekleştirmek için öncelikle ilgili GIF dosyasını yaratmalı sonra da "harita dosyasını" yaratmak için http://www.boutell.com. mapedit/ adresinden bulabileceğiniz MapEdit gibi bir program kullanmalısınız. bu tip programlar CGI dilini kullanarak görüntünün içine değişik bağlantılar yerleştirir.
IN-Band Signaling:: Bant içi işaret gönderme.Normal olarak ses iletimi için kullanılan bir taşıyıcı kanal içinde bulunan bir frekans veya frekanslarda işaretleşme bilgilerinin iletilmesi.
Input:: Merkezi bir işlem ünitesine veya ünitesinde bilgi transferi için gerekli işlemler.
Input Form:: Bir iş yönetimi grafiği programında kullanıcının programa data vermek ve bir tablo ortaya çıkarmak amacıyla cevaplandırması gereken sorunlar gurubu.
Input/Output:: Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim. Bu terim için I/O kısaltması kullanılır.
Insert Editing:: Audio veya videounun önceden kaydedilmiş malzemeye sanki beraber alınmış gibi geçirildiği video edit tekniği. Hem kaynak hemde master video bandında control track'i veya zaman kodu gerektirir.
Instruction:: Bilgisayara bir sonraki işlemde ne yapacağını söyleyen program adımıdır. Instruction, sık sık command (komut) ile karıştırılır.
Integer:: Tam büyüklük. Bölüntüsü olmayan, doğal sayıların tamamı. Örnek olarak 60 bir integer (tamsayı)'dır. 60,5 ise değildir.
Interactive:: Etkileşimli televizyon ekranda resim izlenirken bir köşede kayıt tarihi band uzunluğu program süresi vs. gibi bilglerin yeralması. (Seyircinin Aktif olarak Televizyona müdahale edebilmesi).
Interface (ara birim):: Bilgisayarın bir bölümünden başka bir bilgisayara veya harici bir cihaza (printer, monitör veya modem gibi) bilgi iletişiminin kanalize edildiği yer. (ara birim)
Interlaca:: Titreşimleri azaltmalk için her 'frame'in iki komple şebeke gurubuna bölündüğü, bir tarama metodu...Veya elektron ışığının her geçişinde ekranın sadece yarısının tazelendiği bir monitör tipi.
Interlaced Fields:: Görüntü ekranındaki kamaşmayı en aza indirmek için testler scan gösterim sitemlerinde bulunan bir teknik.
INTERLACED GIF'LER:: Normal bir GIF resmi HTML sayfası yüklenirken yukarıdan aşağıya doğru yüklenir. Eğer GIF veya JPEG formatındaki resminiz "Interlaced" özelliğine sahipse. HTML sayfanız yüklenirken kademe kademe, çözünürlüğü gittikçe artarak görülecektir. Böyle GIF dosyaları kullanıcıya, dosya daha hızlı yükleniyormuş hissi verir. (Aslında daha hızlı yüklenmez, sadece bir göz yanılmasına neden olurlar.) GIF'lerinizi bu formatta kaydetmeniz aynı zamanda kullanıcıya nasıl bir resmin yükleneceğini önceden bilme şansı verir.
Interlock:: Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan veren güvenlik tertibatı.
Internet address:: Internet adresiInternet üzerindeki bir düğümü ifade eden adres. ağ (internet), Internet, IP adresi (IP address).
Internet Aktarmalı Sohbet:: Kişilerin gerçek zamanda birbiriyle konuşmalarını sağlayan dünya çapında "parti hattı" protokolü. Dünya üzerindeki IRC hizmet birimleri (IRC Servers) kendi aralarında bir ağ oluştururlar, ve IRC kullanıcı programlarının (client) bağlantı taleplerini kabul ederler.
INTERNET nedir ?:: Internet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan,herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan "International" bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.Günümüzde Internet üzerinde yaklaşık olarak 5.000.000 Bilgisayar ('host'yani ana sistem olarak) fakat kişisel olarak 100 miliyonu geçmektedir. Bu kadar büyük bir ağın başlangıcı nasıl ortaya çıktı ? diye düşünecek olursak, ilk olarak Amerikan ordusunun birimleri arasında iletişimi sağlamak için düşünülmüş olan ARPANET gösteriliyor.Günümüz internetine göre daha yavaş ve basit bir altyapıya sahip olan Arpanet 1969'da ilk kurulduğunda işlerin bu kadar büyüyeceği kimsenin aklına gelmemişti. Ancak Ordunun bilgisayar merkezleri arasındaki iletişimi bu kadar kolaylaştıran sistem bir sistemin uzun zaman sadece orduya bağlı çalışmayacağı anlaşılıp ihtiyaç duyulunca çok kısa sürede bu sistemin alt yapısını genişletilerek Hükümet ve Eğitim kurumları da bilgi paylaşımı için bu ağ sistemini kullanmaya başladılar.Üzerindeki bilgi yoğunluğa veya yüke uzun süre dayanamayan Arpanet, bir süre sonra ikiye bölünmek zorunda kaldı. Bir bölümü ordu adına MİLNET işlendi diğer bölümü de Arpanet olarak bir süre devam etti. Sonra büyük firmalar ve şirketle, belli bir katkı payıları ile Arpanet'e üye olarak altyapısını geliştirerek ve şirketler çoğalarak Amerika'yı bir baştan bir başa Ağ sistemi ile donatmaya başladılar. Ve hemen hemen Amerika'nın her kesimine girmeye başlandı. Tam bu sırada İletişim Protokolllerinde bir devrim olayı yaşandı. Ve ARPANET üzerinden TCP/IP protokolüne geçiş başlandı. Bu protokol Hem çok daha esnek bir protokol hem de bilgi paylaşımında değişik metodların bir arada kullanmasına imkan tanıyordu.UNIX Sisteminin ağlar üzerinde popülerliğinin artması ile Arpanet'in Abone sayısı bir anda beklenmeyen ilgiç sayılara ulaştı. Ve doğal olarakta, ikinci Arpanet de belli bir süre sonra şişmeye ve üzerinden yapılan bağlantıların yükünü taşımamaya başladı. Amerikalıların TÜBİTAK'ı NSF bu şişmeye (doluluğa) karşı önlem alarak daha geniş bant kapasiteli bir global ağ sistemi olan NSFNET'i geliştirdi. Arpanet'e yapılan bağlantılar kısa sürede NSFNET üzerinden transfer edilmeye başlandı ve Arpanet bitmiş oldu. Böylece büyük Bilgisayar Firmaları kendi global ağlarını kurmaya başlayarak daha geniş bantlara sahip oldular. Kulanıcı, server ve biribirine bağlı ağ sayısı bir anda katlanan rakamlarla büyümeye başladı. Bir ara sadece E- MAİL (Elekronik- POSTA) iletişimi FTP dosya Transferi kullanılan İnternet üzerinde uygulamalar bir anda değişik alanlara kaymaya başladı. TCP/IP protokolünün esnek olması , ortaya internet üzerinde bilgi paylaşımında bir devrim olan WWW(World Wide Web) oluşumunu çıkardı. Ve Internet bir anda Bilgisayar Gruplarından' evdeki vatandaşın kullanabileceği bir sistem olma yoluna girdi. Basitlik anlaşılabilirlik ve kullanım kolaylığı Internet'i popülerliğini artırdıkça arttırdı ve böylece 2000'li yıllara doğru kendini hazırlamış oldu. Artık İNTERNET'e "Bilgi Otobanı" da diyoruz.Günümüzde bilgi paylaşımın en kolay , en pratik ve en hızlı yolu da İNTERNET'ten geçmektedir. İnternet üç bölümden oluşuyor. Internet Kullanıcıları, İnternet üzerinde kullanıma hazır olan sayısal bilgi ve İnternet'i oluşturan Server, ağlar, Bilgisayarlar vb. gibi altyapılar diyebiliriz. Kısaca dünyanın en ücra köşesinde ulaşmak istediğimiz bir bilgiye en kısa sürede ve en kısa yol'dan İNTERNET Sistemiyle ulaşabiliyoruz.
Internet Protocol (IP):: Internet ProtokolüBir bilgisayardan diğerine veri paketi aktarma işlemiyle ilgili bir protokol. Tanımı STD 5 ve RFC 791'de bulunabilir. Yorumlar İçin Rica (Request For Comments), TCP/IP Protokol Ailesi (TCP/IP Protocol Suite).
Interpolation:: Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği, matematiksel işlem türü.
Interpreter:: Bir bilgisayar dili ile yazılmış programı okuyan, tercüme eden ve işleten program. Öte taraftan COMPILER, programı okuyup işletiminden önce tercüme eden programdır.
INTERRUPT:: Bir G/4 (1/10) cihazından veya bir yonga'dan MPU'ya gönderilen ve hizmet isteyen bir işaret. Kabul edildiği zaman, kesilme işareti MPU'nun mevcut durumunu (program sayacı, dahili rejisterler vb.) korumasını sağlar ve uygun bir işlem birimine dallanması temin eder. Kesilme işareti çalıştırıldıktan ve istenen hizmet tamamlandıktan sonra korunmuş olan duruma yeniden dönülür ve çalışması kesilen programın icrasına devam edilir. Birden fazla sayıda kesilmelerin sözkonusu olması halinde ise bunların öncelik sıraları belirlenmelidir.
IP:: 1. Internet Protocol- Internet'in temel işletme protokolüdür.2. Internet Provider- ya da Internet Access Provider. Kendi servisleri üzerinden başka kullanıcıları Internet'e bağlayan, genellikle ticari amaçlı kuruluşlardır. IP adress Internet üzerindeki her makine sadece bir tane IP numarasına sahip olabilir. Buna karşılık kullanıcıların servis isimlerini daha rahat hatırlamaları için makinelere bir ya da daha fazla "Domain Name" atanabilir. IP adresi noktalarla bölünmüş 4 sayıdan oluşur. (Örnek: 194.762.183.106)
IP (Internet Protocol):: Sistemler arasında bilgi birimleri geçişini tanımlayan Internet protokolü.
IP Address:: Bir hizmet birimine atanmış 32 bit'lik Internet protokol adresi. IP adresi bir ağ bileşeni ve bir servis birimi bileşenine sahiptir.
IRC:: Internet Bağlantılı Sohbet (Internet Relay Chat)
IRC (Internet Relay Chat):: Kişilerin gerçek zamanda birbiriyle konuşmasını sağlayan, dünya çapında bir sohbet hattı protokolü.
ISDN:: Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimi
IVIA:: Çok yönlü video Sanayicileri Birliği.
I Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
:intrinsic
iç hat:extension (telephone)
iç içe olmayan:unnested
içeren:inclusive
içeri aktarmak:import (verb)
içeri aktarım:import (noun)
içerik:content
içermek:include
içindekiler:contents
içsel:inherent
iğneli yazıcı:matrix printer
iki durumlu:bistable
iki konumlu düğme:toggle button
iki kutuplu:bipolar
iki noktaya göre hizalama:colon alignment
iki yönlü:bidirectional
ikidurumlu:flip-flop
ikil:bit
ikil eşlemi:bitmap
ikil eşlemli:bitmapped
ikil/karakter:bits per character
ikil/saniye:bits per second
ikil/saniye(bps):bits per second(bps)
ikili:binary
ikili kod:binary code
ikili kodlanmış onlu:binary-coded decimal
ikili kütük:binary file
ikili sayı:binary digit
ikiz:twin
ikiz görüntü:mirror image
ikizeksenli:twinaxial
ikizleme:mirroring
ileri:advanced
ileri(ye):forward
ilerleme hızı:pace
ilerlemek:go-ahead
ileti:message
ileti işleyici:message handler
iletileri iptal et:drop Messages
iletim:transmission
iletişim:communication
iletişim ağı:communucation network
iletişim bağlantısı:communucation link
iletişim hattı:communucation line
iletişim kapısı:communications port
iletişim kuralları:protocol
iletişim kutusu:dialog box
iletişim yöneticisi:communications manager
iletmek:transmit
ilinge:topology
ilinti:formula
ilişki:relation
ilişki, birlik:assocation
ilişkilendirmek:associate
ilişkin:corresponding
ilişkisel:relational
ilişkisel işleç:relational operator
ilişkisel veritabanı:relational database
iliştirmek:attach (software)
ilk:initial
ilk duruma getirmek, sıfırlamak:reset
ilkel nesne:primitive object
ilklendirmek:initialize
im:marker
im, imlemek:tick
imleç:cursor
imleç denetim topu:control ball
imleç denetim tuşları:cursor control keys
imleç yön tuşu:cursor movement key
imleç, gösterge:pointer
imlemek:mark (v)
imlenmemiş:unmarked
imleyici:marker
inç başına nokta sayısı:dots per inch
Ince:Thin
ince artı imleci:hair cross cursor
indirgemek:demote (to)
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı:Reduced Instruction Set Computer
iptal etmek:drop
ipucu:hint
isteğe bağlı:arbitrary
istek:request
istem:demand
istem çoklama:demand multiplexing
istemci:client
istemci/sunucu:client/server
istemci/sunucu uygulaması:client/server application
istemde bulunmak, bilgi istemi:prompt
istenen boşluk:hard space
istenen kısa çizgi:required hyphen
istenen sayfa sonu:required page break
italik:italic
ivedi durum:emergency
ivme:acceleration
iyileştirilmiş:improved
iz, izlemek:trail
izdüşüm:projection
izi kalan görüntü:burned-in image
izin:permit
izleme:tracking
izleme günlüğü:trace log
izlemek:monitor
Iztopu:track ball/trackball
:job
iş dökümü yapısı:work breakdown structure
iş günü:Weekday
iş istasyonu:workstation
iş parçacığı:Thread
iş tanımlaması:job description
işbirlikli işlem:cooperative processing
işitsel:audio
işleç:operator
işleklik oranı:activity ratio
işleklik sayacı:activity counter
işlem:operation
işlem birimi:processor unit
işlem gerektiren hata:intervention required check
işlem sonrası:postmortem
işlemci:processor
işleme:handling
işleme, işlem:processing
işlemek:manipulate(to)
işlenen:operand
işletim dışı süre:inoperable time
işletim sistemi:operating system
işletmek:operate
işletmen:operator
işletmen uçbirimi:console
işlev:function
işlev tuşu:function key
işlevsel:functional
işlevsiz döngü:idle loop
işleyici:handler
I Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
I/O:G/Ç (bkz. Input/Output)
icon:simge
ID number:kimlik numarası
identical:özdeş
identification (id):kimlik
identifier:tanıtıcı
identity:özdeşlik
idle:boş duran
idle loop:işlevsiz döngü
ignore:yoksaymak
illegal:geçersiz
image:görüntü
image processing:görüntü işlem
imaginary:sanal
immediate data:anlık veri
impact:vuruş
impact printer:vuruşlu yazıcı
impedance:özdirenç
imperative:zorunlu
implement(to):gerçekleştirmek
implicit:örtülü
implied:örtük
import (noun):içeri aktarım
import (verb):içeri aktarmak
important:önemli
improved:iyileştirilmiş
in use light:kullanımda ışığı
in-basket:gelen sepeti
inactive:etkin olmayan
inbound:gelen
inbox:gelen kutusu
inch:parmak
include:içermek
inclusive:içeren
incoming:gelen
increase:artırmak
increment:artma miktarı
incremental backup:artımlı yedekleme
indent:girintili yazmak
indentation:girintili yazma
indented:girintili yazılmış
indented list:girintili liste
indented paragraph:girintili paragraf
independent:bağımsız
index:dizin
indicate:göstermek
indicator:gösterge
indirect:dolaylı
indirect ddress:dolaylı adres
indoor:yapı içi
inference:çıkarsama
infinite:sonsuz
info:bilgi
informatics:bilişim
information:bilgi
information frame:bilgi iletim birimi
information service:bilişim hizmeti
information technology:bilişim teknolojisi
informational database:bilgilendirici veri tabanı
infrared:kızılötesi
inherent:içsel
inherit:kalıt almak
inheritance:kalıt
initial:ilk
initialize:sıfırlamak
initials:baş harfler (bir ismin)
initiate:başlatmak
ink jet printer:mürekkep püskürtmeli yazıcı
inoperable time:işletim dışı süre
input:giriş
input device:giriş aygıtı
input/output:giriş/çıkış
inquiry:sorgu
insert:araya eklemek
insert (disket):(disketi) takmak
insertion point:(araya) ekleme noktası
inside:
install:yüklemek
installation:kuruluş
instruction:yönerge
instruction set:komut kümesi
instrument:araç
insufficient:yetersiz
integer:tamsayı
integrate:tümlemek
integrated:tümleşik
integrated circuit:tümleşik devre
integrated modem:yerleşik modem
integrity:bütünlük
intelligent terminal:programlanır uçbirim
intensity:yoğunluk
interaction:etkileşim
interactive:etkileşimli
intercept:kesişmek
interchange:(arasında) değişim
interface:arabirim
interference:girişim
intermediate:orta
internal:
interoperability:birlikte işlerlik
interpret:yorumlamak
interpreter:yorumlayıcı
interprocess:süreçler arası
interrupt:kesmek
interrupt (n.):kesme (ad)
interrupt handler:kesme işleyici
interrupt switch:kesme anahtarı
intersection:kesişim
intersystem communication:sistemler arası iletişim
interval:aralık
intervention:araya girme
intervention required check:işlem gerektiren hata
intrasystem communication:sistem içi iletişim
intrinsic:
introduction:giriş
invalid:geçersiz
inventory:stok
inverse:ters
invert:evirme
invisible:görünmeyen
invoke:çağırmak
irrational number:oransız sayı
irrecoverable error:kurtarılamaz hata
isolate:yalıtmak
issue:yayın
issue a command:komut vermek
italic:italik
item:öğe
iterate:yinelemek
iteration:yineleme

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z