| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"seo optimizasyon" Nedir?

seo optimizasyon

seo optimizasyon nedir? seo optimizasyon ne anlama gelmektedir? seo optimizasyon hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
seo optimizasyon
"seo optimizasyon" için benzer kelimeler
saat:clock
Saat dilimi:Time Zone
saat vurum sıklığı:clock rate
saat vurumu:clock signal
saat yönü:clockwise
saat yönünün tersi:counter clockwise
saatle denetim:clocking
sabit disk:fixed disk
sabit noktalı:fixed point
sağ ayraç:closing parenthesis
sağa ayarlamak:right adjust
Sağa yaslama:Right alignment
sağa yaslamak:right justify
Sağdan girinti:Right indent
sağlama biti:check bit
sağlama sayısı:check digit
sağlama toplamı:checksum
sağlama, denetim:check
sağlayıcı:vendor
sahip:owner
saklama süresi:retention period
salt:absolute
salt adres:absolute address
salt aygıt:absolute device
salt okunur:Read Only
Salt Okunur Bellek:Read Only Memory
salt yükleyici:absolute loader
salınmak:oscillate (v)
salınım:oscillation (n)
sanal:virtual
sanal bellek:virtual memory
santimetre:centimeters
saplama kablo:drop cable
sapma:drift
sapmak:bias
sargı:coil
sarma:encapsulation
sarım:wraparound
satıcı:reseller
satır:line
satır aralığı:line spacing
satır besleme:line feed
satır yazıcı:line printer
satır/inç:lines per inch
satırbaşı:carriage return
satış noktası:Point Of Sale
sayaç:counter
sayal sayı:cardinal number
saydam:transparent
sayfa:page
sayfa altlığı:footer
sayfa başlığı:header
Sayfa başı:Top of page
Sayfa Düzeni:Page Setup
sayfa numarası:page number
sayfa sonu:page break
sayfa yazıcı:page printer
sayfalama:paging
sayfalandırmak:paginate
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi:Paged Memory Management Unit
sayfalı görüntü bellek yönetimi:demand paging
sayfaya sığdır:fit to page
saymak:count
sayı:number
sayı, basamak:digit
sayısal:numeric(al)
sayısal tuş takımı:numeric keypad
sayısallaştımak:digitize
sayısallaştırıcı:digitizer
sayıt:numeral
seçenek:option
seçici, toplayıcı:picker
seçilebilir:eligible
seçilemez kılmak:disable
seçilemez kılınmış:disabled
seçilir kılmak:enable
seçilir kılınmış:enabled
seçim:choice
seçimi kaldırmak:deselect
seçimli:optional
seçip çıkartmak:extract
seçmek:choose
sekiz ikil:byte
sekizli sayı sistemi:octal numbering system
sekme:tab
sekme durağı:Tab stop
Sekme konumu:Tab Position
sekmeyle ayrılmış:Tab Delimited
sele:bin
seleden besleme:bin feed
serbest bırakmak:deallocate
serbest el:freehand
serbest yazma:power typing
sergi:gallery
seri (dizisel) bağlantılı fare:bus mouse
ses:voice
ses bireşimcisi:voice synthesizer
ses kanalı:voice-grade channel
ses tanıma:voice recognition
ses şeridi:audio tape
sesli:audible
sessiz:quiet
seyreltici:dispersant
sigorta:fuse
Sil tuşu:Delete key
silgi:eraser
silici okuma:destructive read
silindir:cylinder
silinir programlanır salt oku bellek:erasable programmable read-only memory
silme imi:deletion mark
silmek:erase
simge:icon
simge durumuna küçültmek:minimize
simgeli halka ağı:token ring network
sipariş:order (n)
sistem içi iletişim:intrasystem communication
sistemi yeniden yüklemek:reboot
sistemler arası iletişim:intersystem communication
soğuk başlatma:cold start
sola yaslama:left alignment
sola yaslamak:left justify
sola yaslanmış:left aligned
soluk:dimmed
somut:concrete
son:last
son gün:deadline
son kullanma tarihi:expiration date
son kullanıcı:end user
son tarih:due date
Son tuşu:End key
son yayım:current release
sona eklemek:append
sonlandırmak:terminate
Sonlandırıcı:Terminator
sonraki:next
sonraki sayfa:page down
sonsuz:infinite
sonsöz:epilogue
sonuç:result
sorgu:query
sorun:problem
sorun giderme:TroubleShooting
sorun yönelimli dil:problem-oriented language
soysal:generic
soysal arama:generic search
soyut:abstract
soyut sözdizim ağacı:abstract syntax tree
stok:inventory
Sunu Yöneticisi:presentation manager
sunu, gösteriliş:presentation
Sunucu tarafı:Servlet
susturmak:quiesce
sıcak bağ:hot link
sıcak başlatma:warm start
sığa:capacity
sıfır (onaltılı sayı sisteminde):null character
sıfırlamak:initialize
sıklık:frequency
sıkı bağlı:tightly coupled
sıkışmak:jam
sıkıştırma:compression
sıkıştırmak:compress
sıkıştırılmış kütük:compressed file
sıkıştırılmış metin:compressed text
sıkıştırılmış yazdırma:condensed print
sıkıştırılmışı açmak:decompress
sınamak:test
sınıflama:classification
sınıflamak:classify
sınır:limit
sınır değer:boundary value
sınır koşulu:boundary condition
sınırlamak:restrict
sınırlayıcı:delimiter
sıra:bank
sıra seçimi:bank select
sıradüzen:hierarchy
sıradüzensel:hierarchical
sırasız:unordered
sürdür:resume
sürdürme:continuation
sürdürme karakteri:continuation character
sürdürmek:continue
süre:duration
süre ölçer:timer
süreç denetimi:process control
süreç, işlem:process
süreçler arası:interprocess
sürekli:continuous
sürekli besleme:continuous feed
sürekli kağıt:continuous paper
süreksiz:discontinious
sürmek:drive
sürtünme:friction
sürücü:driver
sürücü adı:drive letter
sürücü göstergesi:drive indicator
sürüklemek:drag
sürükleyerek seçmek:drag select
sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak:drag and drop
sürüm, uyarlama:version
sıvı kristal görüntü birimi:liquid crystal display
süzgeç:filter
süzmek:filter
söz varlığı:vocabulary
sözcük:word
sözcük bölmek:hyphenate
sözcük işlem:word processing
sözcük kaydırma:word wrap
sözde-:pseudo-
sözlük:dictionary

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z