| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"statik web sitesi" Nedir?

statik web sitesi

statik web sitesi nedir? statik web sitesi ne anlama gelmektedir? statik web sitesi hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
statik web sitesi
"statik web sitesi" için benzer kelimeler
saat:clock
Saat dilimi:Time Zone
saat vurum sıklığı:clock rate
saat vurumu:clock signal
saat yönü:clockwise
saat yönünün tersi:counter clockwise
saatle denetim:clocking
sabit disk:fixed disk
sabit noktalı:fixed point
sağ ayraç:closing parenthesis
sağa ayarlamak:right adjust
Sağa yaslama:Right alignment
sağa yaslamak:right justify
Sağdan girinti:Right indent
sağlama biti:check bit
sağlama sayısı:check digit
sağlama toplamı:checksum
sağlama, denetim:check
sağlayıcı:vendor
sahip:owner
saklama süresi:retention period
salt:absolute
salt adres:absolute address
salt aygıt:absolute device
salt okunur:Read Only
Salt Okunur Bellek:Read Only Memory
salt yükleyici:absolute loader
salınmak:oscillate (v)
salınım:oscillation (n)
sanal:virtual
sanal bellek:virtual memory
santimetre:centimeters
saplama kablo:drop cable
sapma:drift
sapmak:bias
sargı:coil
sarma:encapsulation
sarım:wraparound
satıcı:reseller
satır:line
satır aralığı:line spacing
satır besleme:line feed
satır yazıcı:line printer
satır/inç:lines per inch
satırbaşı:carriage return
satış noktası:Point Of Sale
sayaç:counter
sayal sayı:cardinal number
saydam:transparent
sayfa:page
sayfa altlığı:footer
sayfa başlığı:header
Sayfa başı:Top of page
Sayfa Düzeni:Page Setup
sayfa numarası:page number
sayfa sonu:page break
sayfa yazıcı:page printer
sayfalama:paging
sayfalandırmak:paginate
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi:Paged Memory Management Unit
sayfalı görüntü bellek yönetimi:demand paging
sayfaya sığdır:fit to page
saymak:count
sayı:number
sayı, basamak:digit
sayısal:numeric(al)
sayısal tuş takımı:numeric keypad
sayısallaştımak:digitize
sayısallaştırıcı:digitizer
sayıt:numeral
seçenek:option
seçici, toplayıcı:picker
seçilebilir:eligible
seçilemez kılmak:disable
seçilemez kılınmış:disabled
seçilir kılmak:enable
seçilir kılınmış:enabled
seçim:choice
seçimi kaldırmak:deselect
seçimli:optional
seçip çıkartmak:extract
seçmek:choose
sekiz ikil:byte
sekizli sayı sistemi:octal numbering system
sekme:tab
sekme durağı:Tab stop
Sekme konumu:Tab Position
sekmeyle ayrılmış:Tab Delimited
sele:bin
seleden besleme:bin feed
serbest bırakmak:deallocate
serbest el:freehand
serbest yazma:power typing
sergi:gallery
seri (dizisel) bağlantılı fare:bus mouse
ses:voice
ses bireşimcisi:voice synthesizer
ses kanalı:voice-grade channel
ses tanıma:voice recognition
ses şeridi:audio tape
sesli:audible
sessiz:quiet
seyreltici:dispersant
sigorta:fuse
Sil tuşu:Delete key
silgi:eraser
silici okuma:destructive read
silindir:cylinder
silinir programlanır salt oku bellek:erasable programmable read-only memory
silme imi:deletion mark
silmek:erase
simge:icon
simge durumuna küçültmek:minimize
simgeli halka ağı:token ring network
sipariş:order (n)
sistem içi iletişim:intrasystem communication
sistemi yeniden yüklemek:reboot
sistemler arası iletişim:intersystem communication
soğuk başlatma:cold start
sola yaslama:left alignment
sola yaslamak:left justify
sola yaslanmış:left aligned
soluk:dimmed
somut:concrete
son:last
son gün:deadline
son kullanma tarihi:expiration date
son kullanıcı:end user
son tarih:due date
Son tuşu:End key
son yayım:current release
sona eklemek:append
sonlandırmak:terminate
Sonlandırıcı:Terminator
sonraki:next
sonraki sayfa:page down
sonsuz:infinite
sonsöz:epilogue
sonuç:result
sorgu:query
sorun:problem
sorun giderme:TroubleShooting
sorun yönelimli dil:problem-oriented language
soysal:generic
soysal arama:generic search
soyut:abstract
soyut sözdizim ağacı:abstract syntax tree
stok:inventory
Sunu Yöneticisi:presentation manager
sunu, gösteriliş:presentation
Sunucu tarafı:Servlet
susturmak:quiesce
sıcak bağ:hot link
sıcak başlatma:warm start
sığa:capacity
sıfır (onaltılı sayı sisteminde):null character
sıfırlamak:initialize
sıklık:frequency
sıkı bağlı:tightly coupled
sıkışmak:jam
sıkıştırma:compression
sıkıştırmak:compress
sıkıştırılmış kütük:compressed file
sıkıştırılmış metin:compressed text
sıkıştırılmış yazdırma:condensed print
sıkıştırılmışı açmak:decompress
sınamak:test
sınıflama:classification
sınıflamak:classify
sınır:limit
sınır değer:boundary value
sınır koşulu:boundary condition
sınırlamak:restrict
sınırlayıcı:delimiter
sıra:bank
sıra seçimi:bank select
sıradüzen:hierarchy
sıradüzensel:hierarchical
sırasız:unordered
sürdür:resume
sürdürme:continuation
sürdürme karakteri:continuation character
sürdürmek:continue
süre:duration
süre ölçer:timer
süreç denetimi:process control
süreç, işlem:process
süreçler arası:interprocess
sürekli:continuous
sürekli besleme:continuous feed
sürekli kağıt:continuous paper
süreksiz:discontinious
sürmek:drive
sürtünme:friction
sürücü:driver
sürücü adı:drive letter
sürücü göstergesi:drive indicator
sürüklemek:drag
sürükleyerek seçmek:drag select
sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak:drag and drop
sürüm, uyarlama:version
sıvı kristal görüntü birimi:liquid crystal display
süzgeç:filter
süzmek:filter
söz varlığı:vocabulary
sözcük:word
sözcük bölmek:hyphenate
sözcük işlem:word processing
sözcük kaydırma:word wrap
sözde-:pseudo-
sözlük:dictionary

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z