| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"özel yazılım çözümleri" Nedir?

özel yazılım çözümleri

özel yazılım çözümleri nedir? özel yazılım çözümleri ne anlama gelmektedir? özel yazılım çözümleri hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
özel yazılım çözümleri
"özel yazılım çözümleri" için benzer kelimeler
öbek:group
öbek çözmek:unblock
öbek kopyalama:block copy
öbek seçimi:block selection
öbek silme:block delete
öbek taşıma:block move
öğe:item
öğreti:discipline
ölçü birimi:Unit of measurement
ölçüm:measurement
ölçüt:criteria
ön arabellek:cache buffer
ön denetim listesi:preliminary checklist
ön derleme:precompile
ön uç:front end
ön ürün:prototype
ön-:pre-
önalan:foreground
önbelleğe alma:caching
önbellek:memory cache
önce gelen karakterler:leading characters
önceden ara belleğe alma:anticipatory buffering
önceden belirlenmiş:preset
önceden sayfalama:anticipatory paging
önceden tanımlamak:predefine
Önceki:Previous
önceki boyuta getirme düğmesi:restore button
önceki sayfa:page up
öncelik:priority
öncü:leader
öndeki sıfır:leading zero
öndeyiş:prologue
öne getirmek:bring to front
önemli:important
önemsiz:trivial
önetiket:header label
öngörmek:predict
Önizleme:Preview
önişlemci:preprocessor
önsöz:preface
önyükleme:bootstrap
önyüklemek:boot
Örgü:Web
örnek:example
örnek olay incelemesi:case study
örneksel:analog
örnekselden sayısala dönüştürücü:analog-to-digital converter(ADC)
örnekseme:analogy
örtü:blanket
örtük:implied
örtülü:implicit
örtüşmek:overlap
örüntü, desen:pattern
ÖS (Öğleden Sonra):PM (12 saatlik zaman biçimi)
öteki:alternative
öteki ad:alias
öteki birleştirme sırası:alternate collating sequence
öteki karakter seti:alternate character set
öteki kod sayfası:alternate code page
öykünmek:emulate
öykünücü:emulator
öykünüm:emulation
öykünüm programı:emulation program
öz ilinti:autocorrelation
özdevimli:automatically
özdevimli ayar:auto adjust
özdevimli bağ/bağlantı:auto link
özdevimli bağlantı:auto logon
özdevimli başlama:automatic Startup
özdevimli besleme:auto-feed
özdevimli çağırma:auto call
özdevimli güncellemek:auto Update
özdevimli görüntü karartma:auto-dim
özdevimli kaydetme:autosave
özdevimli kaydetme sıklığı:autosave frequency
özdevimli seçme:auto select
özdevimli vezne:automated teller machine
özdevimli yanıt:auto answer
özdevinim:automation
özdevinir:automata
özdeş:identical
özdeşlik:identity
özdirenç:impedance
özel:private
özel amaçlı sözcük:reserved word
özel bağlantı numarası:tie line
özellik:feature
özellikler:properties
özet:abstract
özgün:original
öznitelik:attribute
özyineleme:recursion
özyineli:recursive
ÖÖ (Öğleden Önce):AM (12 saatlik zaman biçimi)

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z