| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"tıbbi satış otomasyonu" Nedir?

tıbbi satış otomasyonu

tıbbi satış otomasyonu nedir? tıbbi satış otomasyonu ne anlama gelmektedir? tıbbi satış otomasyonu hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
tıbbi satış otomasyonu
"tıbbi satış otomasyonu" için benzer kelimeler
tab cetveli:tab ruler
tab imleyici:tab marker
taban:base
taban adresi:base address
taban çizgisi:baseline
taban yazmacı:base register
tablet:tablet
Tablo gözesi:Table cell
tabloid:tabloid
tak ve kullan:plug and play
takma ad:nickname
takvim:calendar
tam yetki:all authority
Tamam:OK
tamsayı:integer
tanı:diagnosis
tanı iletisi:diagnostic message
tanılamak:diagnose
tanım:definition
tanım kümesi:domain
tanıma:recognition
tanımlama:definition
tanımlamak:define
tanımı yazılacak:critical path method
tanımı yazılacak•••:Musical Instruments Cerebral Interface
tanıtıcı:identifier
tanıtıcı (değer):handle
tarife:tariff
tarih:date
tarih biçimi:date format
tasarlamak:design
tasarı, proje:project
tasarım:design
taslak:draft
taslak baskı:draft printing
taslak kipi:draft mode
taslak niteliği:draft quality
taslak, Işlem Tablosu:worksheet
taşma:overflow
taşımak:transport
taşınır bilgisayar:portable computer
taşınırlık:portability
taşıyıcı:carrier
tek:odd
tek kutuplu:unipolar
tek parça bilgisayar:compact computer
Teker:Wheel
tekil kip:burst mode
teknik:technical
teknik değişiklik:engineering change
tekrenkli:monochrome
tel:wire
telefon hattı:trunk
telif hakkı:royalty
telsiz:wireless
temel:basic
temizlemek:purge
tepegöz:overhead projector
tepsi:tray
terim:term
terimler sözlüğü:glossary
ters:reverse
ters baskı:mirror printing
ters eğik çizgi:backslash
ters girinti:negative indentation
ters görüntü:reverse video
tersine çevirme:disassemble
tersine mühendislik:reverse engineering
tescilli ticari marka:registered trademark
teslim:delivery
tetiklemek:trigger
ticari marka:trademark
ticari sırlar:trade secrets
TIFF:Tagged Image File Format file(TIFF)
titrek ışıltı:flicker
titremek:dither
toparlama:housekeeping
toplam:total
toplamak:gather
toplanan:addend
toplu:batch
toplu iş:batch job
toplu işlem:batch processing
toplu kütük, toplu iş kütüğü, toplu iş:batch file
topraklama:grounding
transistor:transistor
TrueType:TrueType
tutanak:record (noun)
tutanak yazmak:record (verb)
tutarlılık:consistency
tutmak:hold
tuş:key
tuş takımı:key pad
tuşa basmak:keystroke
tuşlu arama:tone dialing
tuşlu çevirme:pushbutton dialing
tıkanıklık:congestion
tıklatmak:click
tüm çözünürlük:full resolution
tüm ekran:full screen
tüm ekranda düzenleme:full screen editing
tüm hakları saklıdır:all rights reserved
tüm noktaları adreslenir:all-points addressable
tüm seçimleri kaldırmak:deselect all
tüm yol:full path
tüm yol adı:full pathname
tüm, dolu:full
tümcecik:phrase
tümlemek:integrate
tümleyici:complement
tümleşik:integrated
tümleşik devre:integrated circuit
tümsözcük:fullword
tümü:all
tümü büyük harf:all caps
tümüyle uyumlu:plug-compatible
tür:Type
türdeş bilgisayarlar ağı:homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı:heterogeneous computer network
türetme:derivation
tırnak imi:quotation mark

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z