| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"dinamik icerik yonetimi" Nedir?

dinamik icerik yonetimi

dinamik icerik yonetimi nedir? dinamik icerik yonetimi ne anlama gelmektedir? dinamik icerik yonetimi hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
dinamik icerik yonetimi
"dinamik icerik yonetimi" için benzer kelimeler
dağıtmak:distribute
dağıtıcı:distributor
dağıtılmış:decentralized
dağıtım listesi:distribution list
dağıtımlı:distributed
dağıtımlı bilgi işlem:distributed data processing
dağıtımlı işlem:distributed processing
dağıtımlı sistem:distributed system
dağıtımlı veri tabanı:distributed data base
dairesel çizim:pie chart
dalga:wave
dalga boyu:wavelength
dalgalı:alternating
dalgalı akım:alternating current
dallanma:branching
dallanmak:branch
damga:character
damga dizgisi:character string
daraltmak:collapse(to)
değer:value
değişiklik:modification
değişiklik çubuğu:revision bar
değişiklik düzeyi:modification level
değişiklik simgesi:revision symbol
değişiklik sonrası kopya:after-image
değişiklik öncesi kopya:before-image
değişim:exchange (noun)
değişir disk paketi:disk pack
değişken:variable
değişmek:exchange (verb)
değişmez:fixed
değişmez aralıklı yazıyüzü:fixed spaced font
değiştirge:parameter
Değiştirilebilir Biçimli Metin:Revisable-Form Text
değiştirmek:modify
değmek:contact
defter bilgisayar:notebook computer
delgi:punch
delik:hole
delikli:perforated
demir atma noktası:anchor point
denetim karakteri:control character
denetim kodları:control codes
denetim kolu:paddle
denetim masası:control panel
denetim menüsü:control menu
denetim noktası:checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı:checkpoint/restart procedure
denetleme izi:audit trail
denetlemek:control
denetleyici:controller
dengelemek:balance
dengelenmemiş:unbalanced
denklem:equation
denklem düzenleyici:equation editor
Depoyu boşaltmak:UNSPIKE(Keyname)
derece:grade
derleme:compilation
derlemek:compile
derleyici:compiler
derleyici üreteci:compiler generator
deste:deck
devingen:dynamic
devingen adres dönüştürme:dynamic address translation
devingen bağlantı:dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık:Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma:dynamic storage allocation
devingen kaynak ayırma:dynamic resource allocation
devingen programlama:dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi:Dynamic Data Exchange
devingen öncelik:dynamic priority
devir, devir hızı:turnover
deyim:expression(mat)
dikeç:column
dikeç başlığı:column heading
dikeç genişliği:column width
dikeç imi:column marker
dikeç sonu:column break
dikeç sınırları:column boundaries
dikkat:attention
dil:language
dil bilgisi:grammar
dipnot:footnote
dirimkurgu:bionics
disk:hard disk
disk alanı:disk space
disk birimi:disk volume
disk dizisi:disk array
disk dolu:disk full
disk hatası:disk error
disk ikizleme:disk mirroring
disk işletim sistemi:disk operating system
disk kartı:hard card
disk sürücü:disk drive
disket:floppy disk
disket sürücü:floppy disk drive
disklere bölüştürme:disk stripping
diyot:diode
dizeç:row
dizey:matrix
dizi:array
dizin:index
dizin ağacı:directory tree
dizin içerik listesi:directory listing
dizin yeri:directory location
dizüstü bilgisayar:laptop computer
doğal:natural
doğru:correct
doğru akım:direct current
doğrudan:direct
doğrudan adres, dolaysız adres:direct address
doğrudan bellek erişimi:direct memory access (DMA)
doğrudan erişim:direct access
doğrudan erişimli saklama aygıtı:direct access storage device
doğrudan yuva:direct slot
doğrulama:verification
doğrulamak:confirm
doğruluk:accuracy
doğrusal:linear
doğrusal olmayan:non-linear
doku:texture(graphics)
doku eşlemi:texture map
dokunma duyarlı:touch sensitive
dokunma duyarlı ekran:touch screen
dokunma duyarlı klavye:membrane keyboard
dokunmak:touch
dolap:cabinet
dolaylı:indirect
dolaylı adres:indirect ddress
dolaşma:navigation
doldurma:fill
doldurma deseni:fill pattern
doldurma karakteri:fill character
doldurmak:pad
donanım:hardware
donanım aksaklığı:hardware check
donanım gereksinimleri:hardware requirements
donatı:accessory
donatım:equipment
dondurmak:freeze(to)
doruk:peak
DOS komut istemi:DOS prompt
durağan olmayan:antistatic
duraklamak:pause
durdurma dizisi:abort sequence
durdurmak:abort
durmak:halt
duyarlık:precision
Duyuru Tahtası Hizmetleri:Bulletin Board Services
düğme:pushbutton
düğüm:node
düğüm tanıtıcısı:node id
düz metin:Plain text
düzeltme:correction
düzeltme düzeyi:fix level
düzeltme imi:caret
düzeltmek:fix
düzenek:mechanism
düzenlemek:organize
düzenleyici:editor
düzensiz kenar:ragged edge
düzey:level
düzgeçiş:pass-through
düzlem:platform
dış:external
dış çizgi:outline (font)
dış çizgili yazıyüzü:outlined font
Dış Kenar Boşluğu:Outside Margin
dış modem:external modem
dış saklama birimi:external storage
dışarda tanımlanan kütük:externally described file
dışarda tanımlanan veri:externally described data
dışarı aktarmak:export (verb)
dışarı aktarım:export (noun)
dışbükey:convex
düşey:vertical
düşey hata denetimi:vertical redundancy check
dışlamak:exclude
dışlayan ya da:exclusive or
düşük:low
düşük yoğunluklu:low density
dökmek:dump
döküm:breakdown
Döndürmek:Rotate
dönem, nokta:period
dönge:circle
döngü:loop
Dönmek:Revert
dönüş:cycle
dönüş çalma:cycle stealing
dönüş kodu:return code
dönüş süresi:turnaround time
dönüşsel:cyclic
dönüşsel artıklık denetimi:cyclic redundancy check
dönüştürme:conversion
dönüştürmek:convert
dönüştürmek, dönüşüm:transform
dönüştürücü:converter
dörtlü:quad
dörtlük:quadrant
döşe:tile

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z