| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"arama motoru optimizasyonu" Nedir?

arama motoru optimizasyonu

arama motoru optimizasyonu nedir? arama motoru optimizasyonu ne anlama gelmektedir? arama motoru optimizasyonu hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
arama motoru optimizasyonu
"arama motoru optimizasyonu" için benzer kelimeler
abece:alphabet
abecesayısal:alphanumeric
abecesel:alphabetic
açmak:turn on
açık:open (n)
açık göstergesi:power-on indicator
Açık Mimari:Open Architecture
açık ortam çerçevesi:open media framework
açık sistem:open system
Açık Sistemler Bağlantısı:Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi:Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi:open systems architecture
açıklama:remark
açıklık:aperture
açılan:drop-down
açılan liste:drop-down list
açılan menü:drop-down menu
açılır menü:pop up menu
:network
ağ geçidi:gateway
ağ oluşturma:networking
ağ topolojisi (ilingesi):network topology
ağ yöneticisi:network manager
ağ yönetimi:network management
ağaç ağ:tree network
ağaç yapısında arama:tree search
adamak:dedicate
adanmış:dedicated
adlandırma kuralları:naming convention
adres:address
adres dönüştürme:address translation
adres mektup birleştirme:mail merge
adres yolu:address bus
Adsız:Untitled
ak kara:black-and-white
aksaklığa dayanıklı:fault tolerant
aksaklık:fault
aktarmak, aktarım:transfer
aktarmasız hat:nonswitched line
aktarım hızı:transfer rate
akü:battery
akım:current
akış çizimi:flowchart
akış, akmak:flow
akışkan:fluid
alan:field
alan çizgesi:area chart
algoritma, Harzemli Yolu:algorithm
algılanır:detectable
almak:receive
alt:child
alt düzey dil:low-level language
Alt Gr tuşu:Alt Gr key
alt kenar boşluğu:bottom margin
Alt tuşu:Alt key
alt uç:low end
altçizgi, altını çizmek:underscore
altlık:footing
altını çizmek, altı çizili,:underline
alıcı:receiver
alıcı verici:transceiver
alındı:receipt
alındı damgası:acknowledge character
alındılamak:acknowledge
alıntı kütüğü:token file
alıştırma:exercise
amaç:purpose
amaç program:object program
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü:American National Standards Institute
ana:master
ana bant:baseband
ana bellek:main storage
ana çevrim kartı:mainboard
ana çizgiler:outline
ana dizin:home directory
ana işlem birimi:central processing unit
ana kablo:trunk cable(ESCON)
ana kart:mainboard
ana kopya:master copy
anabilgisayar:mainframe
anadil:native language
anahtar:key
anahtar sıralı erişim:keyed sequential access
anahtar sözcük:keyword
anahtar teslimi:turn-key
anahtarlamak:relay
anahtarlı uzatma kablosu:power strip
anayol:highway
anlamsız veri:garbage
anlatım:expression
anlaşma:handshake
anlık (sorgu):adhoc (query)
anlık veri:immediate data
antet:Letterhead
anımsatıcı:reminder
anında:on the fly
anında durdurmak:hard stop
ara:intermediate
arabelleğe alma:buffering
arabellek:buffer
arabirim:interface
araç:tool
Araç çubuğu:Toolbar
araç kutusu:toolbox
Araç paleti:Tool palette
araç takımı:toolkit
aracı:agent
arakesit:intersection
aralık:interval
aralıksız liste:compact list
arama:lookup
Arap sayıları:Arabic numbers
araya eklemek:insert
araya girme:intervention
ardışık:consecutive
ardışık düzen:pipeline
aritmetik:arithmetic
arkadan aydınlatmalı:backlit
arma:alias
artalan:background
artalan işi:background job
artan:ascending
artan sıra:ascending order
artbilgi:trailer
artetiket:trailer label
artma miktarı:increment
artı imi:plus sign
artık satır:orphan line
artıklık:redundancy
artıklık denetimi:redundancy check
artımlı yedekleme:incremental backup
artırma:increment
artırmak:increase
arıza:malfunction
asal sayı:prime number
asılı girinti:hanging indent
atama:assignment (n)
atama deyimi:assignment statement
atamak:assign
Atamayı kaldırmak:Unassign(to)
atlamak:omit
atmak:discard
avuçiçi bilgisayar:palmtop computer
ayak:foot
ayak (foot çoğulu, bkz. foot):feet
ayar:tune
ayarlamak:calibrate
ayarlayıcı:tuner
aygıt:device
aygıt simgesi:device token
aygıt sürücü:device driver
aygıttan bağımsız:device independent
aynı satırda satırbaşı:zero index carrier return
ayraç:parenthesis
ayrıcalık:privilege
ayrık:discrete
ayrılabilir kaynak:allocatable resource
ayrılmış dilim:exploded pie
ayrım:discrimination
ayrım çözümleme:gap analysis
ayrıntı:detail
ayrıntı raporu:detail report
ayrıştırmak:parse
ayırmak:reserve
azalan:descending
azalan sıra:descending order
azalma miktarı:decrement
azaltmak:decrement
aşağı:down
aşağı akım:downstream
aşağı ok:down arrow
aşağıdan yukarıya ayrıştırma:bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama:bottom-up programming
aşama:milestone
aşamalı:progressive
aşı programı:vaccine program

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z