| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"kural" Nedir?

kural

rule
"kural" için benzer kelimeler
kabarcık bellek:bubble memory
kabarcık bellek kartı:bubble board
kablo:cord
kablo borusu:conduit
kaçmak:escape
kaçış tuşu:escaping key
kaçış tuşu dizisi:escape sequence
kağıdı bırakma:paper release
Kağıt:Paper
kağıt ayarlama:paper registration
kağıt ayırmak:burst
kağıt ayırıcı:burster
kağıt kılavuzu:paper guide
kağıt sıkışması:paper jam
kafa:head
kafa arızası:head crash
kalan:remainder
kaldırmak, çıkarmak:remove
kalemle okuma:wanding
kalıcı:permanent
Kalın:Thick
kalın, koyu•••:bold
kalıt:inheritance
kalıt almak:inherit
kamu, genel:public
kanal:channel
kanala bağlı:channel-attached
kap:container
kap (belge kabı, kütük kabı):folder
kapak sayfası:cover page
kapalı:off
kapalı çevrimli denetim sistemi:closed cycle control system
kapalı döngü:closed loop
kapalı yordam:closed routine
kapamak:turn off
kapanış:closedown
kapatma kutusu:close box
kapatmak:close
kapladığı alan:footprint
kaplanmış:coated
kapsam:enclosure
kapsamak:enclose
kapı:port
karakter çiftlerini sıkıştırmak:kern
Karakter dizicisi:Typesetter
karakter dizmek:typeset
karakter kümesi:character set
karakter sıklığı:pitch
karakter tanıma:character recognition
karakter/inç:characters per inch
karar:decision
karar veri tabanı:decisional database
karartma ayarlı anahtar:dimmer switch
karartma için bekleme süresi:auto-dim interval
karartıcı:toner
kare (film karesi):frame
karma:mixed
karma çizim:mixed chart
karmaşık:complex
karmaşık sayı:complex number
kart:card
karşılaştırmak:compare
karşılaştırmalı değerlendirme:benchmark
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi:benchmark test
karşılaştırmalı sıralama:comparative sort
karşılaştırıcı:comparator
karşılık vermek:answerback
karşılıklı:mutual
karşıt:opposite
karşıt anlamlılar:antonyms
karşıtlık:contrast
karşıtlık ayarı:contrast control
kaset:cassette
katalog:catalogue
katma değer:added value
katman:layer
katmayı iptal et:drop embed
katot ışınlı tüp:cathode-ray-tube
katsayı:coefficient
katsayı, etmen, çarpan:factor
kavramak:grab(to)
kavramsal:conceptual
kavşak:junction
kayan:floating
kayan noktalı:floating-point
kayar noktalı çerçeve:marquee
kaynak:resource
kaynak koda dönüştürme:decompile
kaynakça:bibliography
kaşlı ayraç:brace
kement:lasso
kenar:edge
kenar boşluğu:margin
kesikli çizgi:dashed line
kesin:definite
kesir çizgisi:division line (re: fractions)
kesişim:intersection
kesişmek:intercept
kesme (ad):interrupt (n.)
kesme anahtarı:interrupt switch
kesme imi:apostrophe
kesme işleyici:interrupt handler
kesme noktası:breakpoint
kesmek:truncate
kesmek ve yapıştırmak:cut and paste
kestirim:forecast (n)
kestirme yol tuşu:fast path key
kestirmek:forecast (v)
kilidi açmak:unlock(to)
kilit:lock
kilitlemek:lock
kilitlenme:deadlock
kilobyte(KB):kilobyte(KB)
kimlik:identity
kimlik denetimi:authentication
kimlik kartı:badge
kimlik numarası:ID number
kip:mode
kip çözmek:demodulate
kip çözücü:demodulator
kipleme:modulation
kiplemek:modulate
kipleyici:modulator
kiralanmış hat:leased line
kitaplık:library
kişisel bilgisayar:personal computer
kişisel gizlilik:privacy
klavye:keyboard
kod:code
kod çözmek:decode
kod noktası:code point
kod sayfası:code page
kod sayfası değiştirme:code page switching
kodlamak:encode
kol:lever
kolay kullanım sınaması:usability test
komut:order (n)
komut dili:command language
komut dizisi:command sequence
komut hatası:command check
komut istemi:command prompt
komut kümesi:instruction set
komut kütüğü:command file
komut menüsü:command menu
komut satırı:command line
komut tuşu:command key
komut vermek:issue a command
komut yorumlayıcı:command interpreter
konaç:coordinate
konfigürasyon tanımlayıcı:configurator
Konu:Topic
konuk:guest
konum:position
konum atlatmayan tuş:nonescaping key
Konumlandırma:Positioning
kopya koruması:copy protection
kopyalamak:copy
korsanlık:piracy
korumak:protect
kova:bucket
koyuluk, ton, ses:tone
koşul:condition
koşullu aktarma:conditional transfer
koşullu yönerge:conditional instruction
koşulsuz:unconditional
koşut:parallel
koşutzamanlı:concurrent
kritik:critical
kritik yol:critical path
kritik yol yöntemi:Critical Path Method (CPM)
kukla:dummy
kukla aygıt:dummy device
kukla değişken:dummy variable
kukla modem:null modem
kulaklık:headphone
kulaklık çıkışı:headphone jack
kullanıcı:user
kullanıcı arabirimi:user interface
kullanıcı belgisi:user profile
kullanıcı çıkışı:user exit
kullanıcı etkileşimi:user interaction
kullanıcı grubu:user group
kullanıcı hesabı:user account
kullanıcı kimliği:user id
kullanıcı kılavuzu:user´s guide
kullanılamaz:unavailable
kullanılmaz kılmak:vary off
kullanılır:usable
kullanılır kılmak:vary on
kullanılırlık:usability
kullanımbilim:pragmatics
kullanımda:busy
kullanımda ışığı:in use light
kullanışlı:user friendly/user-friendly
kum saati:hour glass
kural:rule
kural dışı durum:exception
kural dışı durum iletisi:exception message
kural dışı durum işleme:exception handling
kuram:theory
kurmak:install
kurtarma:recovery
kurtarmak:recover
kurtarılamaz:unrecoverable
kurtarılamaz hata:irrecoverable error
kurtarılır:recoverable
kuruluş:installation
kuruluş, şirket:enterprise
kutu:box
kutucuk:cartridge
kutucuk teyp birimi:cartridge tape unit
kutulanmış paragraf:boxed paragraph
kutuplamak:polarize
kutuplu, kutupsal:polar
kuyruğa koymak:enqueue
kuyruk:queue
kuyruklanmış yazdırma:Queued Printing
kuşak:generation
kuşak yazıcı:band printer
küçük boyutlu sistem:compact system
küçük harf:lowercase
küçük, önemsiz:minor
küçültme:downsizing
küçültmek:reduce
kılavuz:guide
küme:cluster
kümelemek:aggregate
kırpma:cropping
kırpma imleri:crop marks
kırpmak:trim
kırpıntı çizge:clipart
kısa çizgi:hyphen
kısa not:memo
kısaad:acronym
kısaltmak:abbreviate
kıskaç:clamp
kısmi, bölümsel:partial
kısıt:constraint
kısıtlamak:constrain
kütük:file
kütük işleme durumu:disposition
kızılötesi:infrared
kök dizin:root directory
köken, başlangıç:origin
köprü:bridge
köşe:corner
köşegen:diagonal
köşeli ayraç:bracket

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z