| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"its" Nedir?

its

its nedir? its ne anlama gelmektedir? its hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
its
"its" için benzer kelimeler
:intrinsic
iç hat:extension (telephone)
iç içe olmayan:unnested
içeren:inclusive
içeri aktarmak:import (verb)
içeri aktarım:import (noun)
içerik:content
içermek:include
içindekiler:contents
içsel:inherent
iğneli yazıcı:matrix printer
iki durumlu:bistable
iki konumlu düğme:toggle button
iki kutuplu:bipolar
iki noktaya göre hizalama:colon alignment
iki yönlü:bidirectional
ikidurumlu:flip-flop
ikil:bit
ikil eşlemi:bitmap
ikil eşlemli:bitmapped
ikil/karakter:bits per character
ikil/saniye:bits per second
ikil/saniye(bps):bits per second(bps)
ikili:binary
ikili kod:binary code
ikili kodlanmış onlu:binary-coded decimal
ikili kütük:binary file
ikili sayı:binary digit
ikiz:twin
ikiz görüntü:mirror image
ikizeksenli:twinaxial
ikizleme:mirroring
ileri:advanced
ileri(ye):forward
ilerleme hızı:pace
ilerlemek:go-ahead
ileti:message
ileti işleyici:message handler
iletileri iptal et:drop Messages
iletim:transmission
iletişim:communication
iletişim ağı:communucation network
iletişim bağlantısı:communucation link
iletişim hattı:communucation line
iletişim kapısı:communications port
iletişim kuralları:protocol
iletişim kutusu:dialog box
iletişim yöneticisi:communications manager
iletmek:transmit
ilinge:topology
ilinti:formula
ilişki:relation
ilişki, birlik:assocation
ilişkilendirmek:associate
ilişkin:corresponding
ilişkisel:relational
ilişkisel işleç:relational operator
ilişkisel veritabanı:relational database
iliştirmek:attach (software)
ilk:initial
ilk duruma getirmek, sıfırlamak:reset
ilkel nesne:primitive object
ilklendirmek:initialize
im:marker
im, imlemek:tick
imleç:cursor
imleç denetim topu:control ball
imleç denetim tuşları:cursor control keys
imleç yön tuşu:cursor movement key
imleç, gösterge:pointer
imlemek:mark (v)
imlenmemiş:unmarked
imleyici:marker
inç başına nokta sayısı:dots per inch
Ince:Thin
ince artı imleci:hair cross cursor
indirgemek:demote (to)
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı:Reduced Instruction Set Computer
iptal etmek:drop
ipucu:hint
isteğe bağlı:arbitrary
istek:request
istem:demand
istem çoklama:demand multiplexing
istemci:client
istemci/sunucu:client/server
istemci/sunucu uygulaması:client/server application
istemde bulunmak, bilgi istemi:prompt
istenen boşluk:hard space
istenen kısa çizgi:required hyphen
istenen sayfa sonu:required page break
italik:italic
ivedi durum:emergency
ivme:acceleration
iyileştirilmiş:improved
iz, izlemek:trail
izdüşüm:projection
izi kalan görüntü:burned-in image
izin:permit
izleme:tracking
izleme günlüğü:trace log
izlemek:monitor
Iztopu:track ball/trackball
:job
iş dökümü yapısı:work breakdown structure
iş günü:Weekday
iş istasyonu:workstation
iş parçacığı:Thread
iş tanımlaması:job description
işbirlikli işlem:cooperative processing
işitsel:audio
işleç:operator
işleklik oranı:activity ratio
işleklik sayacı:activity counter
işlem:operation
işlem birimi:processor unit
işlem gerektiren hata:intervention required check
işlem sonrası:postmortem
işlemci:processor
işleme:handling
işleme, işlem:processing
işlemek:manipulate(to)
işlenen:operand
işletim dışı süre:inoperable time
işletim sistemi:operating system
işletmek:operate
işletmen:operator
işletmen uçbirimi:console
işlev:function
işlev tuşu:function key
işlevsel:functional
işlevsiz döngü:idle loop
işleyici:handler

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z