| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"Ticari Yazılım" Nedir?

Ticari Yazılım

Ticari Yazılım nedir? Ticari Yazılım ne anlama gelmektedir? Ticari Yazılım hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
Ticari Yazılım
"Ticari Yazılım" için benzer kelimeler
tab cetveli:tab ruler
tab imleyici:tab marker
taban:base
taban adresi:base address
taban çizgisi:baseline
taban yazmacı:base register
tablet:tablet
Tablo gözesi:Table cell
tabloid:tabloid
tak ve kullan:plug and play
takma ad:nickname
takvim:calendar
tam yetki:all authority
Tamam:OK
tamsayı:integer
tanı:diagnosis
tanı iletisi:diagnostic message
tanılamak:diagnose
tanım:definition
tanım kümesi:domain
tanıma:recognition
tanımlama:definition
tanımlamak:define
tanımı yazılacak:critical path method
tanımı yazılacak•••:Musical Instruments Cerebral Interface
tanıtıcı:identifier
tanıtıcı (değer):handle
tarife:tariff
tarih:date
tarih biçimi:date format
tasarlamak:design
tasarı, proje:project
tasarım:design
taslak:draft
taslak baskı:draft printing
taslak kipi:draft mode
taslak niteliği:draft quality
taslak, Işlem Tablosu:worksheet
taşma:overflow
taşımak:transport
taşınır bilgisayar:portable computer
taşınırlık:portability
taşıyıcı:carrier
tek:odd
tek kutuplu:unipolar
tek parça bilgisayar:compact computer
Teker:Wheel
tekil kip:burst mode
teknik:technical
teknik değişiklik:engineering change
tekrenkli:monochrome
tel:wire
telefon hattı:trunk
telif hakkı:royalty
telsiz:wireless
temel:basic
temizlemek:purge
tepegöz:overhead projector
tepsi:tray
terim:term
terimler sözlüğü:glossary
ters:reverse
ters baskı:mirror printing
ters eğik çizgi:backslash
ters girinti:negative indentation
ters görüntü:reverse video
tersine çevirme:disassemble
tersine mühendislik:reverse engineering
tescilli ticari marka:registered trademark
teslim:delivery
tetiklemek:trigger
ticari marka:trademark
ticari sırlar:trade secrets
TIFF:Tagged Image File Format file(TIFF)
titrek ışıltı:flicker
titremek:dither
toparlama:housekeeping
toplam:total
toplamak:gather
toplanan:addend
toplu:batch
toplu iş:batch job
toplu işlem:batch processing
toplu kütük, toplu iş kütüğü, toplu iş:batch file
topraklama:grounding
transistor:transistor
TrueType:TrueType
tutanak:record (noun)
tutanak yazmak:record (verb)
tutarlılık:consistency
tutmak:hold
tuş:key
tuş takımı:key pad
tuşa basmak:keystroke
tuşlu arama:tone dialing
tuşlu çevirme:pushbutton dialing
tıkanıklık:congestion
tıklatmak:click
tüm çözünürlük:full resolution
tüm ekran:full screen
tüm ekranda düzenleme:full screen editing
tüm hakları saklıdır:all rights reserved
tüm noktaları adreslenir:all-points addressable
tüm seçimleri kaldırmak:deselect all
tüm yol:full path
tüm yol adı:full pathname
tüm, dolu:full
tümcecik:phrase
tümlemek:integrate
tümleyici:complement
tümleşik:integrated
tümleşik devre:integrated circuit
tümsözcük:fullword
tümü:all
tümü büyük harf:all caps
tümüyle uyumlu:plug-compatible
tür:Type
türdeş bilgisayarlar ağı:homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı:heterogeneous computer network
türetme:derivation
tırnak imi:quotation mark

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z