| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"adres etiket" Nedir?

adres etiket

adres etiket nedir? adres etiket ne anlama gelmektedir? adres etiket hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
adres etiket
"adres etiket" için benzer kelimeler
abece:alphabet
abecesayısal:alphanumeric
abecesel:alphabetic
açmak:turn on
açık:open (n)
açık göstergesi:power-on indicator
Açık Mimari:Open Architecture
açık ortam çerçevesi:open media framework
açık sistem:open system
Açık Sistemler Bağlantısı:Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi:Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi:open systems architecture
açıklama:remark
açıklık:aperture
açılan:drop-down
açılan liste:drop-down list
açılan menü:drop-down menu
açılır menü:pop up menu
:network
ağ geçidi:gateway
ağ oluşturma:networking
ağ topolojisi (ilingesi):network topology
ağ yöneticisi:network manager
ağ yönetimi:network management
ağaç ağ:tree network
ağaç yapısında arama:tree search
adamak:dedicate
adanmış:dedicated
adlandırma kuralları:naming convention
adres:address
adres dönüştürme:address translation
adres mektup birleştirme:mail merge
adres yolu:address bus
Adsız:Untitled
ak kara:black-and-white
aksaklığa dayanıklı:fault tolerant
aksaklık:fault
aktarmak, aktarım:transfer
aktarmasız hat:nonswitched line
aktarım hızı:transfer rate
akü:battery
akım:current
akış çizimi:flowchart
akış, akmak:flow
akışkan:fluid
alan:field
alan çizgesi:area chart
algoritma, Harzemli Yolu:algorithm
algılanır:detectable
almak:receive
alt:child
alt düzey dil:low-level language
Alt Gr tuşu:Alt Gr key
alt kenar boşluğu:bottom margin
Alt tuşu:Alt key
alt uç:low end
altçizgi, altını çizmek:underscore
altlık:footing
altını çizmek, altı çizili,:underline
alıcı:receiver
alıcı verici:transceiver
alındı:receipt
alındı damgası:acknowledge character
alındılamak:acknowledge
alıntı kütüğü:token file
alıştırma:exercise
amaç:purpose
amaç program:object program
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü:American National Standards Institute
ana:master
ana bant:baseband
ana bellek:main storage
ana çevrim kartı:mainboard
ana çizgiler:outline
ana dizin:home directory
ana işlem birimi:central processing unit
ana kablo:trunk cable(ESCON)
ana kart:mainboard
ana kopya:master copy
anabilgisayar:mainframe
anadil:native language
anahtar:key
anahtar sıralı erişim:keyed sequential access
anahtar sözcük:keyword
anahtar teslimi:turn-key
anahtarlamak:relay
anahtarlı uzatma kablosu:power strip
anayol:highway
anlamsız veri:garbage
anlatım:expression
anlaşma:handshake
anlık (sorgu):adhoc (query)
anlık veri:immediate data
antet:Letterhead
anımsatıcı:reminder
anında:on the fly
anında durdurmak:hard stop
ara:intermediate
arabelleğe alma:buffering
arabellek:buffer
arabirim:interface
araç:tool
Araç çubuğu:Toolbar
araç kutusu:toolbox
Araç paleti:Tool palette
araç takımı:toolkit
aracı:agent
arakesit:intersection
aralık:interval
aralıksız liste:compact list
arama:lookup
Arap sayıları:Arabic numbers
araya eklemek:insert
araya girme:intervention
ardışık:consecutive
ardışık düzen:pipeline
aritmetik:arithmetic
arkadan aydınlatmalı:backlit
arma:alias
artalan:background
artalan işi:background job
artan:ascending
artan sıra:ascending order
artbilgi:trailer
artetiket:trailer label
artma miktarı:increment
artı imi:plus sign
artık satır:orphan line
artıklık:redundancy
artıklık denetimi:redundancy check
artımlı yedekleme:incremental backup
artırma:increment
artırmak:increase
arıza:malfunction
asal sayı:prime number
asılı girinti:hanging indent
atama:assignment (n)
atama deyimi:assignment statement
atamak:assign
Atamayı kaldırmak:Unassign(to)
atlamak:omit
atmak:discard
avuçiçi bilgisayar:palmtop computer
ayak:foot
ayak (foot çoğulu, bkz. foot):feet
ayar:tune
ayarlamak:calibrate
ayarlayıcı:tuner
aygıt:device
aygıt simgesi:device token
aygıt sürücü:device driver
aygıttan bağımsız:device independent
aynı satırda satırbaşı:zero index carrier return
ayraç:parenthesis
ayrıcalık:privilege
ayrık:discrete
ayrılabilir kaynak:allocatable resource
ayrılmış dilim:exploded pie
ayrım:discrimination
ayrım çözümleme:gap analysis
ayrıntı:detail
ayrıntı raporu:detail report
ayrıştırmak:parse
ayırmak:reserve
azalan:descending
azalan sıra:descending order
azalma miktarı:decrement
azaltmak:decrement
aşağı:down
aşağı akım:downstream
aşağı ok:down arrow
aşağıdan yukarıya ayrıştırma:bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama:bottom-up programming
aşama:milestone
aşamalı:progressive
aşı programı:vaccine program

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z