| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"text editor" Nedir?

text editor

metin düzenleyici
"text editor" için benzer kelimeler
tab:sekme
Tab Delimited:sekmeyle ayrılmış
Tab Dialog:Etiketli iletişim kutusu
tab marker:tab imleyici
Tab Position:Sekme konumu
tab ruler:tab cetveli
Tab stop:sekme durağı
table:çizelge
Table cell:Tablo gözesi
Table of Contents:Içindekiler
tablet:tablet
tabloid:tabloid
tabulate:çizelgelemek
tag:yönlendirme imi, biçim imi
Tagged Image File Format file(TIFF):TIFF
tailor:uyarlamak
tape:manyetik bant
Tape backup device:manyetik bant yedekleme aygıtı
tape cartridge:bkz. cartridge
tape deck:manyetik kart birimi
tape mark:manyetik bant imi
tape reel:(bant) makara(sı)
target:hedef
tariff:tarife
task:görev
task force:çalışma kolu
Task list:Görev listesi
technical:teknik
telecommunication:uziletişim
teleconferencing:uziletişimli toplantı
teleprocessing:uzişlem
teleprocessing network:uzişlem ağı
template:şablon
temporary:geçici
tensile:gerilme
tentative:geçici
term:terim
terminal:uçbirim
terminal emulation:uçbirim öykünmesi
terminate:sonlandırmak
terminate and stay resident:bitince yerleşik kalan
Terminator:Sonlandırıcı
test:sınamak
text:metin
text editor:metin düzenleyici
texture map:doku eşlemi
texture(graphics):doku
theory:kuram
thermal:ısıl
Thesaurus:Eşanlamlılar
Thick:Kalın
Thin:Ince
third party:üçüncü parti
This disk is damaged:Bu disk hasarlı
thousands separator:binlik basamak ayırıcı
Thread:iş parçacığı
threshold:eşik
throughput:üretilen iş
tick:im, imlemek
tie line:özel bağlantı numarası
TIFF:bkz. Tagged Image File Format file
tightly coupled:sıkı bağlı
Tilda:(~ ) bağ simgesi
tile:döşe
time:(1) zaman, (2) saat
time format:zaman biçimi
time frame:zaman dilimi
time interval:zaman aralığı
time out:zaman aşımı
time sharing:zaman paylaşımı
time slice:zaman dilimi
time stamp:zaman damgası
Time Zone:Saat dilimi
timeout:zaman aşımı
timer:süre ölçer
tip:(1) ipucu, (2) fiş ucu
Title:Başlık
title bar:başlık çubuğu
Title Page:Başlık sayfası
TOC:bkz. Table of Contents
toggle button:iki konumlu düğme
Toggle keys:geçiş tuşları
token file:alıntı kütüğü
token ring network:simgeli halka ağı
tone:koyuluk, ton, ses
tone dialing:tuşlu arama
toner:karartıcı
tool:araç
Tool Box:Araç Kutusu
Tool palette:Araç paleti
Toolbar:Araç çubuğu
toolbox:araç kutusu
toolkit:araç takımı
top:üst
top margin:üst kenar boşluğu
Top of Form(TOF):Form başı
Top of page:Sayfa başı
topdown programming:yukarıdan aşağıya programlama
Topic:Konu
topology:ilinge
total:toplam
touch:dokunmak
touch screen:dokunma duyarlı ekran
touch sensitive:dokunma duyarlı
trace:iz, izlemek
trace log:izleme günlüğü
track:iz, izlemek
track ball/trackball:Iztopu
tracking:izleme
tractor:çekici
trade secrets:ticari sırlar
trademark:ticari marka
trail:iz, izlemek
trailer:artbilgi
trailer label:artetiket
Training:Eğitim
transaction:hareket
transaction driven:harekete dayalı
transaction file:hareket kütüğü
transceiver:alıcı verici
transcription machine:yazıya dönüştürme makinesi
transfer:aktarmak, aktarım
transfer rate:aktarım hızı
transform:dönüştürmek, dönüşüm
transient area:geçici program alanı
transistor:transistor
transition:geçiş
translate:çevirmek
translator:çevirmen
transmission:iletim
transmit:iletmek
transparent:saydam
transport:taşımak
trap:yakalamak
Trash:Çöp Sepeti
tray:tepsi
tree network:ağaç ağ
tree search:ağaç yapısında arama
tributary station:bağımlı uçbirim
trigger:tetiklemek
trim:kırpmak
trivial:önemsiz
TroubleShooting:sorun giderme
TrueType:TrueType
truncate:kesmek
trunk:telefon hattı
trunk cable(ESCON):ana kablo
TSR:bkz.Terminate-and-Stay-Resident
tune:ayar
tuner:ayarlayıcı
turn off:kapamak
turn on:açmak
turn-key:anahtar teslimi
turnaround time:dönüş süresi
turnover:devir, devir hızı
tutorial:eğitmen
twin:ikiz
twinaxial:ikizeksenli
Two-headed arrow:Çift başlı ok
Type:tür
type face:yazıyüzü ailesi
Type(to):yazmak
typeface:yazıyüzü ailesi
typematic key:yinelemeli tuş
typeset:karakter dizmek
Typesetter:Karakter dizicisi
typewriter:yazımakinesi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z