| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"log off" Nedir?

log off

oturum kapamak
"log off" için benzer kelimeler
label:etiket
lag:gecikme
LAN:bkz. Local Area Network
landscape (page orientation):yatay
language:dil
laptop computer:dizüstü bilgisayar
laser printer:lazer yazıcı
lasso:kement
last:son
latch:mandal
latency:gecikme süresi
launch(to):başlatmak
layer:katman
layout:yerleşim
leader:öncü
leader character (tab):(sekme) iz karakteri
leading characters:önce gelen karakterler
leading zero:öndeki sıfır
leased line:kiralanmış hat
least significant digit:en sağdaki basamak
left adjust:sola yaslamak
left aligned:sola yaslanmış
left alignment:sola yaslama
left justify:sola yaslamak
Legal:Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç)
legal file name:geçerli kütük adı
legend:gösterge, açıklamalar
length:uzunluk
letter:mektup
letter quality:mektup niteliği
Letterhead:antet
level:düzey
lever:kol
library:kitaplık
license:lisans
license agreement:lisans anlaşması
licensed program:lisanslı program
life cycle:yaşam döngüsü
light:ışık
light pen:ışık kalemi
limit:sınır
line:satır
line feed:satır besleme
line printer:satır yazıcı
line spacing:satır aralığı
line weight:çizgi kalınlığı
linear:doğrusal
lines per inch:satır/inç
link:bağlantı
linkage:bağlantı
liquid crystal display:sıvı kristal görüntü birimi
list:listelemek
literal:hazır bilgi
live:canlı
lo end:bkz. low end
load:yüklemek
loader:yükleyici
local:yerel
Local Area Network:yerel ağ
locate:yerini belirlemek
location:yer
lock:kilitlemek
log:günlük tutmak
log file:günlük kütüğü
log in:oturum açmak
log off:oturum kapamak
log on:oturum açmak
log out:oturum kapamak
logic:mantık
logic board:mantıksal çevrim kartı
login:oturum açmak
logo:logo
logon:oturum açmak
long dash:me çizgi
lookup:arama
loop:döngü
loosely coupled:gevşek bağlı
low:düşük
low density:düşük yoğunluklu
low end:alt uç
low-level language:alt düzey dil
lowercase:küçük harf
lpi:bkz. lines per inch

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z