| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"bkz. Computer Aided Design" Nedir?

bkz. Computer Aided Design

CAD
"bkz. Computer Aided Design" için benzer kelimeler
bacak, iğne:pin
bağ:link
bağ çözmek:unlink
bağdaştırıcı:adapter
bağlam:context
bağlam duyarsız:context-free
bağlama duyarlı:context sensitive
bağlamak:link
bağlamak, tanıtmak, takmak:mount
bağlamsal yardım:contextual help
bağlantı:linkage
bağlantı çözmek:unbind
bağlantı kesme:breaking link
bağlantıyı kaldırma:demount
bağlantıyı kesmek:disconnect
bağlanırlık:connectivity
bağlayıcı:connector
bağlaştırıcı:coupler
bağlaşım:coupling
bağımlı:dependent
bağımlı uçbirim:tributary station
bağımsız:independent
bağımsız değişken:argument
bakmak, başvurmak:refer
bakım:maintenance
bakış açısı:viewpoint
bakışımsız:asymmetric
bandı boşa almak:unload tape
bant:band
bant genişliği:bandwidth
basamaklamak:cascade
BASIC (programlama dili):Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code
baskı öncesi:prepress
basmak:press
basılamaz karakterler:non-printing characters
basılı kopya:hard copy
basılı tutmak:hold down (re:mouse button or key)
basım:edition
baud:baud
baud hızı:baud rate
bayrak:flag (noun)
bayrak kaldırma:flag (verb)
Baş aşağı:Upside down
baş harfler (bir ismin):initials
başabaş noktası:break-even point
başarım:performance
başarısız olmak:fail
başlangıç:initial
başlangıç durumuna getirmek:initialize
başlatmak:launch(to)
Başlık:Title
başlık çubuğu:title bar
Başlık sayfası:Title Page
Başvuru Kitabı:User´s Reference
başvuru, ilgi:reference
beklemede:pending
beklemek:wait
belge:document
belge adı:document name
belge biçimi:document format
Belge Değiştokuş Mimarisi:Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak:Proofing a document
belge erişim:document retrieval
Belge Içerik Mimarisi:Document Contents Architecture
belge kipi:document mode
belge kitaplığı:document library
belge penceresi:document window
belge sözlüğü:document dictionary
belge yönetimi:document management
belge örneği:document template
belgeleme:documentation
belgelemek:document
belgelik:archive
belgi:profile
beliren ileti:pop up message
beliren pencere:pop up window
belirteç:determinant
belirtilmiş:explicit
belirtme:designation
bellek:memory
bellek yuvası:memory bank
bellenim:firmware
benzersiz:unique
besleme:feed
betimleme:description
biçim, biçimlemek:format
biçimleme dili:markup language
biçimlenmemiş:unformatted
bildirim:notice (n)
bildirim deyimleri:declaratives
bildirmek:notify
bileşen:component
bileşik:compound
Bileşik Belge Mimarisi:Compound Document Architecture
bileşim:union(SQL)
bilgi:information
bilgi için:carbon copy
bilgi iletim birimi:information frame
bilgi işlem:data processing
bilgi işlem merkezi:data processing center
bilgi tabanlı sistem:knowledge system
bilgilendirici veri tabanı:informational database
bilgilendirilecekler listesi:carbon copy list
bilgisayar:computer
bilgisayar aracılığıyla toplantı:computer conferencing
bilgisayar bilimi:computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE):Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM):Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT):Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ):Computer Aided Manufacturing
bilgisayar merkezi:computer center
bilgisayar suçu:computer crime
bilgisayara uyarlamak:computerize
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ):Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis:computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim:computerized numerical control
Bilinmeyen:Unknown
bilişim:informatics
bilişim hizmeti:information service
bilişim teknolojisi:information technology
bilişimsel dilbilim:computational linguistics
binlik basamak ayırıcı:thousands separator
bip:beep
birbirini dışlayan:mutually exclusive
birikeç:accumulator
birikeç yolu:accumulator-bus
birikim:backlog
birikimli:cumulative
birikimli hata:cumulative error
biriktirmek:accumulate
birim:unit
birim etiketi:volume label
birimsel:modular
birimsel programlama:modular programming
birincil:primary
birleşik:joint
birleşik anahtar:composite key
birleşik giriş kutusu:combination box
birleşik tuş:combination key
birleşim:combination
birleşme:conjunction
Birleştirerek Yazdırma:Print Merge
birleştirmek:merge
birleştirmek, bütünle(ş)mek:defragment
birli:unary
birlikte işlerlik:interoperability
birlikte yerleşik:co-resident
birörnek:uniform
birörnek olmayan:nonuniform
bitince yerleşik kalan:terminate and stay resident
bitirmek:quit
bitişik:contiguous
bitiştirilmiş alan:concatenated field
bitiştirmek:concatenate
bitti:done
bkz. abnormal end:abend
bkz. absolute:ABS()
bkz. accumulator:ACC
bkz. accumulator-bus:a-bus
bkz. acknowledge character:ACK
bkz. Adobe Type Manager:ATM
bkz. Advanced Interactive Execute:AIX
bkz. Advanced Pear to Pear Networking:APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication:APPC
bkz. Alternate:ALT
bkz. alternating current:AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange:ASCII
bkz. American National Standards Institute:ANSI
bkz. Application Programming Interface:API
bkz. Arithmetic and logic unit:ALU
bkz. Asynchronous Transmission Mode:ATM
bkz. Automated Teller Machine:ATM
bkz. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code:BASIC
bkz. binary digit:bit
bkz. binary-coded decimal:BCD
bkz. bits per second:bps
bkz. Bulletin Board Services:BBS
bkz. Capital:caps
bkz. carbon copy:cc
bkz. cartridge:tape cartridge
bkz. Cathode Ray Tube:CRT
bkz. central processing unit:CPU
bkz. Color Graphics Adapter:CGA
bkz. combination box:combo box
bkz. Common Programming Interface:CPI
bkz. Common User Access:CUA
bkz. Compact Disk:CD
bkz. Compound Document Architecture:CDA
bkz. Computer Aided Design:CAD
bkz. Computer Aided Education:CAE
bkz. Computer Aided Engineering:CAE
bkz. Computer Aided Manufacturing:CAM
bkz. Computer Based Training:CBT
bkz. Computer Integrated Manufacturing:CIM
bkz. critical path method:CPM
bkz. cyclic redundancy check:crc
bkz. data communucations equipment:DCE
bkz. DEC:DEC
bkz. demonstration:demo
bkz. Direct Access Storage Device, disk:DASD
bkz. disk operating system:DOS
bkz. Document Contents Architecture:DCA
bkz. Document Interchange Architecture:DIA
bkz. document of understanding:DOU
bkz. Dynamic Data Exchange:DDE
bkz. Dynamic Link Library:DLL
bkz. Electronic Cash Register:ECR
bkz. electronic mail:e-mail
bkz. Enhanced Graphics Adapter:EGA
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory:EPROM
bkz. Graphical User Interface:GUI
bkz. hexadecimal:hex
bkz. lines per inch:lpi
bkz. Local Area Network:LAN
bkz. low end:lo end
bkz. Musical Instruments Cerebral Interface:MICI
bkz. Musical Instruments Digital Interface:MIDI
bkz. Object Linking & Embedding:OLE
bkz. Optical Character Recognition:OCR
bkz. Paged Memory Management Unit:PMMU
bkz. picture element:pixel
bkz. Point Of Sale:POS
bkz. Power On Self Test:POST
bkz. program temporary fix:PTF
bkz. programmable read-only memory:PROM
bkz. Random Access Memory:RAM
bkz. Read Only Memory:ROM
bkz. Reduced Instruction Set Computer:RISC
bkz. Revisable-Form Text:RFT
bkz. Rich Text Format:RTF
bkz. Table of Contents:TOC
bkz. Tagged Image File Format file:TIFF
bkz. Video Graphics Adapter:VGA
bkz. wide area network:WAN
bkz.Terminate-and-Stay-Resident:TSR
bkz.What You See Is What You Get:WYSIWYG
Boole:Boolean
Boole cebri:Boolean algebra
Boole damgası:Boolean character
Boole işleci:Boolean operator
Boole komutları:Boolean instructions
boya kutusu:paint box
boyamak:paint
boyut:dimension
bozuk:down
bozuk kalma süresi:down time
bozuk kesim:bad sector
bozukluk:failure
bozulma:degradation
boş:free
boş bellek:free memory
boş duran:idle
boş küme:null set
boş, anlamsız:null
boşluk:blank
boşluk karakteri:blank character
Bu disk hasarlı:This disk is damaged
bul ve değiştir:find and replace
bulma:find
buluşsal:heuristic
buluşsal yöntemler:heuristics
bırakmak (fare):drop
bırakılan nokta:drop point
Bütün:Whole
bütünlük:integrity
büyüğe çevrilmiş harf:capitalized letter
büyük:major
büyük başlık:banner
büyük harf:uppercase
büyük harf kilidi:caps lock
büyük harfe çevirme:capitalization
büyük küçük harf dönüşümü:case conversion
büyük küçük harfe duyarlı:match case
büyük ve küçük harfe duyarlı:case sensitive
büyültme:magnification
büyürlük:upgradeability
büyüteç:magnifier
büyütme:upsizing
büyütmek:magnify
bölen:divisor
bölerek arama:binary search
bölge:zone
bölme işlemi:division
bölmek:divide
bölüm:quotient
bölüm başlığı:chapter heading
bölüm imi:division mark
bölüm(matematik):division
bölümlemek:partition
bölünemez boşluk:nonbreaking space
bölünemez kısa çizgi:non-breaking hyphen
bölünen:dividend
bölünmüş sözcük:broken word

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z