| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"bilgisayar terimleri sözlüğü" Nedir?

bilgisayar terimleri sözlüğü

bilgisayar terimleri sözlüğü nedir? bilgisayar terimleri sözlüğü ne anlama gelmektedir? bilgisayar terimleri sözlüğü hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
bilgisayar terimleri sözlüğü
"bilgisayar terimleri sözlüğü" için benzer kelimeler
bacak, iğne:pin
bağ:link
bağ çözmek:unlink
bağdaştırıcı:adapter
bağlam:context
bağlam duyarsız:context-free
bağlama duyarlı:context sensitive
bağlamak:link
bağlamak, tanıtmak, takmak:mount
bağlamsal yardım:contextual help
bağlantı:linkage
bağlantı çözmek:unbind
bağlantı kesme:breaking link
bağlantıyı kaldırma:demount
bağlantıyı kesmek:disconnect
bağlanırlık:connectivity
bağlayıcı:connector
bağlaştırıcı:coupler
bağlaşım:coupling
bağımlı:dependent
bağımlı uçbirim:tributary station
bağımsız:independent
bağımsız değişken:argument
bakmak, başvurmak:refer
bakım:maintenance
bakış açısı:viewpoint
bakışımsız:asymmetric
bandı boşa almak:unload tape
bant:band
bant genişliği:bandwidth
basamaklamak:cascade
BASIC (programlama dili):Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code
baskı öncesi:prepress
basmak:press
basılamaz karakterler:non-printing characters
basılı kopya:hard copy
basılı tutmak:hold down (re:mouse button or key)
basım:edition
baud:baud
baud hızı:baud rate
bayrak:flag (noun)
bayrak kaldırma:flag (verb)
Baş aşağı:Upside down
baş harfler (bir ismin):initials
başabaş noktası:break-even point
başarım:performance
başarısız olmak:fail
başlangıç:initial
başlangıç durumuna getirmek:initialize
başlatmak:launch(to)
Başlık:Title
başlık çubuğu:title bar
Başlık sayfası:Title Page
Başvuru Kitabı:User´s Reference
başvuru, ilgi:reference
beklemede:pending
beklemek:wait
belge:document
belge adı:document name
belge biçimi:document format
Belge Değiştokuş Mimarisi:Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak:Proofing a document
belge erişim:document retrieval
Belge Içerik Mimarisi:Document Contents Architecture
belge kipi:document mode
belge kitaplığı:document library
belge penceresi:document window
belge sözlüğü:document dictionary
belge yönetimi:document management
belge örneği:document template
belgeleme:documentation
belgelemek:document
belgelik:archive
belgi:profile
beliren ileti:pop up message
beliren pencere:pop up window
belirteç:determinant
belirtilmiş:explicit
belirtme:designation
bellek:memory
bellek yuvası:memory bank
bellenim:firmware
benzersiz:unique
besleme:feed
betimleme:description
biçim, biçimlemek:format
biçimleme dili:markup language
biçimlenmemiş:unformatted
bildirim:notice (n)
bildirim deyimleri:declaratives
bildirmek:notify
bileşen:component
bileşik:compound
Bileşik Belge Mimarisi:Compound Document Architecture
bileşim:union(SQL)
bilgi:information
bilgi için:carbon copy
bilgi iletim birimi:information frame
bilgi işlem:data processing
bilgi işlem merkezi:data processing center
bilgi tabanlı sistem:knowledge system
bilgilendirici veri tabanı:informational database
bilgilendirilecekler listesi:carbon copy list
bilgisayar:computer
bilgisayar aracılığıyla toplantı:computer conferencing
bilgisayar bilimi:computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE):Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM):Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT):Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ):Computer Aided Manufacturing
bilgisayar merkezi:computer center
bilgisayar suçu:computer crime
bilgisayara uyarlamak:computerize
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ):Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis:computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim:computerized numerical control
Bilinmeyen:Unknown
bilişim:informatics
bilişim hizmeti:information service
bilişim teknolojisi:information technology
bilişimsel dilbilim:computational linguistics
binlik basamak ayırıcı:thousands separator
bip:beep
birbirini dışlayan:mutually exclusive
birikeç:accumulator
birikeç yolu:accumulator-bus
birikim:backlog
birikimli:cumulative
birikimli hata:cumulative error
biriktirmek:accumulate
birim:unit
birim etiketi:volume label
birimsel:modular
birimsel programlama:modular programming
birincil:primary
birleşik:joint
birleşik anahtar:composite key
birleşik giriş kutusu:combination box
birleşik tuş:combination key
birleşim:combination
birleşme:conjunction
Birleştirerek Yazdırma:Print Merge
birleştirmek:merge
birleştirmek, bütünle(ş)mek:defragment
birli:unary
birlikte işlerlik:interoperability
birlikte yerleşik:co-resident
birörnek:uniform
birörnek olmayan:nonuniform
bitince yerleşik kalan:terminate and stay resident
bitirmek:quit
bitişik:contiguous
bitiştirilmiş alan:concatenated field
bitiştirmek:concatenate
bitti:done
bkz. abnormal end:abend
bkz. absolute:ABS()
bkz. accumulator:ACC
bkz. accumulator-bus:a-bus
bkz. acknowledge character:ACK
bkz. Adobe Type Manager:ATM
bkz. Advanced Interactive Execute:AIX
bkz. Advanced Pear to Pear Networking:APPN
bkz. Advanced Program to Program Communication:APPC
bkz. Alternate:ALT
bkz. alternating current:AC
bkz. American National Standard Code for Information Interchange:ASCII
bkz. American National Standards Institute:ANSI
bkz. Application Programming Interface:API
bkz. Arithmetic and logic unit:ALU
bkz. Asynchronous Transmission Mode:ATM
bkz. Automated Teller Machine:ATM
bkz. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code:BASIC
bkz. binary digit:bit
bkz. binary-coded decimal:BCD
bkz. bits per second:bps
bkz. Bulletin Board Services:BBS
bkz. Capital:caps
bkz. carbon copy:cc
bkz. cartridge:tape cartridge
bkz. Cathode Ray Tube:CRT
bkz. central processing unit:CPU
bkz. Color Graphics Adapter:CGA
bkz. combination box:combo box
bkz. Common Programming Interface:CPI
bkz. Common User Access:CUA
bkz. Compact Disk:CD
bkz. Compound Document Architecture:CDA
bkz. Computer Aided Design:CAD
bkz. Computer Aided Education:CAE
bkz. Computer Aided Engineering:CAE
bkz. Computer Aided Manufacturing:CAM
bkz. Computer Based Training:CBT
bkz. Computer Integrated Manufacturing:CIM
bkz. critical path method:CPM
bkz. cyclic redundancy check:crc
bkz. data communucations equipment:DCE
bkz. DEC:DEC
bkz. demonstration:demo
bkz. Direct Access Storage Device, disk:DASD
bkz. disk operating system:DOS
bkz. Document Contents Architecture:DCA
bkz. Document Interchange Architecture:DIA
bkz. document of understanding:DOU
bkz. Dynamic Data Exchange:DDE
bkz. Dynamic Link Library:DLL
bkz. Electronic Cash Register:ECR
bkz. electronic mail:e-mail
bkz. Enhanced Graphics Adapter:EGA
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory:EPROM
bkz. Graphical User Interface:GUI
bkz. hexadecimal:hex
bkz. lines per inch:lpi
bkz. Local Area Network:LAN
bkz. low end:lo end
bkz. Musical Instruments Cerebral Interface:MICI
bkz. Musical Instruments Digital Interface:MIDI
bkz. Object Linking & Embedding:OLE
bkz. Optical Character Recognition:OCR
bkz. Paged Memory Management Unit:PMMU
bkz. picture element:pixel
bkz. Point Of Sale:POS
bkz. Power On Self Test:POST
bkz. program temporary fix:PTF
bkz. programmable read-only memory:PROM
bkz. Random Access Memory:RAM
bkz. Read Only Memory:ROM
bkz. Reduced Instruction Set Computer:RISC
bkz. Revisable-Form Text:RFT
bkz. Rich Text Format:RTF
bkz. Table of Contents:TOC
bkz. Tagged Image File Format file:TIFF
bkz. Video Graphics Adapter:VGA
bkz. wide area network:WAN
bkz.Terminate-and-Stay-Resident:TSR
bkz.What You See Is What You Get:WYSIWYG
Boole:Boolean
Boole cebri:Boolean algebra
Boole damgası:Boolean character
Boole işleci:Boolean operator
Boole komutları:Boolean instructions
boya kutusu:paint box
boyamak:paint
boyut:dimension
bozuk:down
bozuk kalma süresi:down time
bozuk kesim:bad sector
bozukluk:failure
bozulma:degradation
boş:free
boş bellek:free memory
boş duran:idle
boş küme:null set
boş, anlamsız:null
boşluk:blank
boşluk karakteri:blank character
Bu disk hasarlı:This disk is damaged
bul ve değiştir:find and replace
bulma:find
buluşsal:heuristic
buluşsal yöntemler:heuristics
bırakmak (fare):drop
bırakılan nokta:drop point
Bütün:Whole
bütünlük:integrity
büyüğe çevrilmiş harf:capitalized letter
büyük:major
büyük başlık:banner
büyük harf:uppercase
büyük harf kilidi:caps lock
büyük harfe çevirme:capitalization
büyük küçük harf dönüşümü:case conversion
büyük küçük harfe duyarlı:match case
büyük ve küçük harfe duyarlı:case sensitive
büyültme:magnification
büyürlük:upgradeability
büyüteç:magnifier
büyütme:upsizing
büyütmek:magnify
bölen:divisor
bölerek arama:binary search
bölge:zone
bölme işlemi:division
bölmek:divide
bölüm:quotient
bölüm başlığı:chapter heading
bölüm imi:division mark
bölüm(matematik):division
bölümlemek:partition
bölünemez boşluk:nonbreaking space
bölünemez kısa çizgi:non-breaking hyphen
bölünen:dividend
bölünmüş sözcük:broken word

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z