| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"içerik yönetim sistemi" Nedir?

içerik yönetim sistemi

içerik yönetim sistemi nedir? içerik yönetim sistemi ne anlama gelmektedir? içerik yönetim sistemi hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
içerik yönetim sistemi
"içerik yönetim sistemi" için benzer kelimeler
:intrinsic
iç hat:extension (telephone)
iç içe olmayan:unnested
içeren:inclusive
içeri aktarmak:import (verb)
içeri aktarım:import (noun)
içerik:content
içermek:include
içindekiler:contents
içsel:inherent
iğneli yazıcı:matrix printer
iki durumlu:bistable
iki konumlu düğme:toggle button
iki kutuplu:bipolar
iki noktaya göre hizalama:colon alignment
iki yönlü:bidirectional
ikidurumlu:flip-flop
ikil:bit
ikil eşlemi:bitmap
ikil eşlemli:bitmapped
ikil/karakter:bits per character
ikil/saniye:bits per second
ikil/saniye(bps):bits per second(bps)
ikili:binary
ikili kod:binary code
ikili kodlanmış onlu:binary-coded decimal
ikili kütük:binary file
ikili sayı:binary digit
ikiz:twin
ikiz görüntü:mirror image
ikizeksenli:twinaxial
ikizleme:mirroring
ileri:advanced
ileri(ye):forward
ilerleme hızı:pace
ilerlemek:go-ahead
ileti:message
ileti işleyici:message handler
iletileri iptal et:drop Messages
iletim:transmission
iletişim:communication
iletişim ağı:communucation network
iletişim bağlantısı:communucation link
iletişim hattı:communucation line
iletişim kapısı:communications port
iletişim kuralları:protocol
iletişim kutusu:dialog box
iletişim yöneticisi:communications manager
iletmek:transmit
ilinge:topology
ilinti:formula
ilişki:relation
ilişki, birlik:assocation
ilişkilendirmek:associate
ilişkin:corresponding
ilişkisel:relational
ilişkisel işleç:relational operator
ilişkisel veritabanı:relational database
iliştirmek:attach (software)
ilk:initial
ilk duruma getirmek, sıfırlamak:reset
ilkel nesne:primitive object
ilklendirmek:initialize
im:marker
im, imlemek:tick
imleç:cursor
imleç denetim topu:control ball
imleç denetim tuşları:cursor control keys
imleç yön tuşu:cursor movement key
imleç, gösterge:pointer
imlemek:mark (v)
imlenmemiş:unmarked
imleyici:marker
inç başına nokta sayısı:dots per inch
Ince:Thin
ince artı imleci:hair cross cursor
indirgemek:demote (to)
Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı:Reduced Instruction Set Computer
iptal etmek:drop
ipucu:hint
isteğe bağlı:arbitrary
istek:request
istem:demand
istem çoklama:demand multiplexing
istemci:client
istemci/sunucu:client/server
istemci/sunucu uygulaması:client/server application
istemde bulunmak, bilgi istemi:prompt
istenen boşluk:hard space
istenen kısa çizgi:required hyphen
istenen sayfa sonu:required page break
italik:italic
ivedi durum:emergency
ivme:acceleration
iyileştirilmiş:improved
iz, izlemek:trail
izdüşüm:projection
izi kalan görüntü:burned-in image
izin:permit
izleme:tracking
izleme günlüğü:trace log
izlemek:monitor
Iztopu:track ball/trackball
:job
iş dökümü yapısı:work breakdown structure
iş günü:Weekday
iş istasyonu:workstation
iş parçacığı:Thread
iş tanımlaması:job description
işbirlikli işlem:cooperative processing
işitsel:audio
işleç:operator
işleklik oranı:activity ratio
işleklik sayacı:activity counter
işlem:operation
işlem birimi:processor unit
işlem gerektiren hata:intervention required check
işlem sonrası:postmortem
işlemci:processor
işleme:handling
işleme, işlem:processing
işlemek:manipulate(to)
işlenen:operand
işletim dışı süre:inoperable time
işletim sistemi:operating system
işletmek:operate
işletmen:operator
işletmen uçbirimi:console
işlev:function
işlev tuşu:function key
işlevsel:functional
işlevsiz döngü:idle loop
işleyici:handler

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z