| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"hyphen" Nedir?

hyphen

kısa çizgi
"hyphen" için benzer kelimeler
hair cross cursor:ince artı imleci
half-duplex:yarı çift yönlü
halfword:yarımsözcük
halt:durmak
handle:tanıtıcı (değer)
handler:işleyici
handling:işleme
handshake:anlaşma
handwriting support:elyazısı desteği
hanging indent:asılı girinti
hard card:disk kartı
hard copy:basılı kopya
hard disk:disk
hard hyphen:istenen kısa çizgi
hard page break:istenen sayfa sonu
hard sector:fiziksel kesim
hard space:istenen boşluk
hard stop:anında durdurmak
hardware:donanım
hardware check:donanım aksaklığı
hardware requirements:donanım gereksinimleri
hardwired:fiziksel bağlantılı
head:kafa
head crash:kafa arızası
header:sayfa başlığı
header label:önetiket
heading:başlık
headphone:kulaklık
headphone jack:kulaklık çıkışı
heap:yığın
heat:ısı
heat sink:ısı alıcı
height:yükseklik
help:yardım
help desk:yardım masası
help for HELP:yardım kullanımı
help index:yardım dizini
heterogeneous computer network:türdeş olmayan bilgisayarlar ağı
heuristic:buluşsal
heuristics:buluşsal yöntemler
hex:bkz. hexadecimal
hexadecimal numbering system:onaltılı sayı sistemi
hidden:gizli
hidden file:gizli kütük
hide:gizlemek
hierarchical:sıradüzensel
hierarchy:sıradüzen
high:yüksek
high density:yüksek yoğunluklu
high end:üst uç
high performance file system:yüksek başarımlı kütük sistemi
high resolution:yüksek çözünürlük
high-level language:üst düzey dil
highlight (to):vurgulamak
highway:anayol
hint:ipucu
history file:geçmiş kütüğü
history log:geçmiş günlüğü
hold:tutmak
hold down (re:mouse button or key):basılı tutmak
hole:delik
home directory:ana dizin
homogeneous computer network:türdeş bilgisayarlar ağı
horizontal:yatay
host computer:(iletişim) anasistem(i)
hot key:geçiş tuşu
hot link:sıcak bağ
hotline:yardım hattı
hour glass:kum saati
housekeeping:toparlama
hub:göbek
hue:renk özü
hypertext:yardımlı metin
hyphen:kısa çizgi
hyphenate:sözcük bölmek

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z