| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"fullword" Nedir?

fullword

tümsözcük
"fullword" için benzer kelimeler
facility:olanak
factor:katsayı, etmen, çarpan
fail:başarısız olmak
failure:bozukluk
fast path key:kestirme yol tuşu
fatal error:onulmaz yanlış
fault:aksaklık
fault tolerant:aksaklığa dayanıklı
fax:faks (bkz. faximile), faks göndermek, faks çekmek
faximile:faks
feasibility:olurluk
feasibility study:olurluk incelemesi
feature:özellik
feature code:parça kodu
feed:besleme
feedback:geribildirim
feet:ayak (foot çoğulu, bkz. foot)
fetch:getirmek
fiber optic:optik lif
field:alan
field installable:yerinde kurulur
figure:şekil
figure caption:şekil açıklaması
file:kütük
fill:doldurma
fill character:doldurma karakteri
fill pattern:doldurma deseni
filter:süzmek
final:son
find:bulma
find and replace:bul ve değiştir
firmware:bellenim
fit:uymak
fit to page:sayfaya sığdır
fix:düzeltmek
fix level:düzeltme düzeyi
fixed:değişmez
fixed disk:sabit disk
fixed point:sabit noktalı
fixed spaced font:değişmez aralıklı yazıyüzü
flag (noun):bayrak
flag (verb):bayrak kaldırma
flash:yanıp sönmek
flexible:esnek
flexible disk:disket
flicker:titrek ışıltı
flip:çevirme
flip-flop:ikidurumlu
floating:kayan
floating-point:kayan noktalı
floppy:disket
floppy disk:disket
floppy disk drive:disket sürücü
flow:akış, akmak
flow chart:akış çizimi
flowchart:akış çizimi
fluid:akışkan
flush:yaslamak
flush (buffer, etc.):temizlemek
flush left:sola yaslamak
flush Right:sağa yaslamak
folder:kap (belge kabı, kütük kabı)
folio:yaprak
font:yazıyüzü
foot:ayak
footer:sayfa altlığı
footing:altlık
footnote:dipnot
footprint:kapladığı alan
force:zorlamak
force start:zorlamalı başlatma
forecast (n):kestirim
forecast (v):kestirmek
foreground:önalan
form:form, biçim
form feed:form besleme
format:biçim, biçimlemek
formula:ilinti
forward:iletmek
fraction:üleşke
fragment:parçalanmak
frame:kare (film karesi)
free:boş
free memory:boş bellek
freehand:serbest el
freeze(to):dondurmak
frequency:sıklık
friction:sürtünme
front end:ön uç
full:tüm, dolu
full duplex:çift yönlü
full path:tüm yol
full pathname:tüm yol adı
full resolution:tüm çözünürlük
full screen:tüm ekran
full screen editing:tüm ekranda düzenleme
full-duplex:çift yönlü
fullword:tümsözcük
function:işlev
function key:işlev tuşu
functional:işlevsel
fuse:sigorta

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z