| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"ozel yazilim ankara " Nedir?

ozel yazilim ankara

ozel yazilim ankara nedir? ozel yazilim ankara ne anlama gelmektedir? ozel yazilim ankara hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler.
ozel yazilim ankara
"ozel yazilim ankara " için benzer kelimeler
ofis:office
ofis özdevinimi:office automation
ok:arrow
ok tuşu:arrow key
ok ucu:arrow head
okuma kalemi:wand (reader)
okumak:read
olağan:normal
olağandışı son:abnormal termination
olanak:facility
olanaksız:Unable
olay:event
olaya dayalı:event driven
olumlu, artı:positive
olumsuz, eksi:negative
olumsuzlamak:negate
olurluk:feasibility
olurluk incelemesi:feasibility study
onaltılı sayı sistemi:hexadecimal numbering system
onarım:repair
onay belgesi:certification
onay imi:check mark
onay kutusu:check box
onaylamak:approve
onayı kaldır:uncheck(to)
ondalık:decimal
ondalık ayırıcı:decimal point
ondalık ayırıcı hizalı:decimal aligned
ondalık ayırıcıya göre hizalama:decimal alignment
ondalık basamak:decimal place
ondalık değer:decimal value
ondalık karakter:decimal character
ondalık sekme durakları:decimal tabstop
ondalık sekmeler:decimal tabs
onlu:decimal
onulmaz yanlış:fatal error
optik:optical
optik disk:optical disk
optik disk kutusu:juke box
optik disk tablası:optical disk platter
optik karakter tanıma:optical character recognition
optik lif:optical fiber
oran:ratio
oranlı sayı:rational number
oransız sayı:irrational number
orantılı:proportional
orantılı yazıyüzü:proportional font
orta:intermediate
orta çizgi:en-dash
ortak:partner
ortak alan:common field
ortak anlayış belgesi:document of understanding(DOU)
Ortak Kullanıcı Erişimi:Common User Access
ortak metin:boilerplate text
Ortak Programlama Arabirimi:Common Programming Interface
ortalama:mean
ortam, orta:medium
ortam,araçlar:media
ortamsız:medialess
otomatik sınama:Power On Self Test
oturum açmak:logon
oturum kapamak:log out
oynaklık:volatility
oyun çubuğu:joy stick

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z