| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"validation check" Nedir?

validation check

geçerlik denetimi
"validation check" için benzer kelimeler
vaccine program:aşı programı
Valid:Geçerli
validate:geçerliğini denetlemek
validation check:geçerlik denetimi
value:değer
variable:değişken
vary off:kullanılmaz kılmak
vary on:kullanılır kılmak
vector:yöney
vector graphic:yöneysel grafik
vector symbol set(VSS):yöneysel simge kümesi
vectorial:yöneysel
vendor:sağlayıcı
Venn diagram:Venn çizimi
verification:doğrulama
verify:(doğruluğunu) sağlamak
versatile:çok yönlü
version:sürüm, uyarlama
vertical:düşey
vertical redundancy check:düşey hata denetimi
VGA:bkz. Video Graphics Adapter
video:görüntü
video card:görüntü kartı
Video Graphics Adapter:Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array:Video Grafik Dizisi
video memory:görüntü belleği
video monitor:görüntü monitörü
Video screen:Görüntü ekranı
video tape:görüntü şeridi
videoconferencing:görüntülü toplantı
view:görünüm, görüntüleme
viewpoint:bakış açısı
virtual:sanal
virtual memory:sanal bellek
virus:virüs
vision:(1) görüş, (2) uzgörüş
visual:görsel
vocabulary:söz varlığı
voice:ses
voice recognition:ses tanıma
voice synthesizer:ses bireşimcisi
voice-grade channel:ses kanalı
void:geçersiz
volatility:oynaklık
volume:(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim
volume label:birim etiketi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z