| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"Unable" Nedir?

Unable

olanaksız
"Unable" için benzer kelimeler
UI(User Interface):Kullanıcı arabirimi
ultraviolet:morötesi
Unable:olanaksız
unary:birli
Unassign(to):Atamayı kaldırmak
unattended:gözetimsiz
unattended operation:gözetimsiz işletim
unavailable:kullanılamaz
unbalanced:dengelenmemiş
unbind:bağlantı çözmek
unblock:öbek çözmek
uncheck(to):onayı kaldır
unconditional:koşulsuz
underline:altını çizmek, altı çizili,
underscore:altçizgi, altını çizmek
undo:geri almak
unformatted:biçimlenmemiş
uniform:birörnek
UNINDENT:GIRINTISIZ
union(SQL):bileşim
unipolar:tek kutuplu
unique:benzersiz
unit:birim
Unit of measurement:ölçü birimi
universal:evrensel
Unknown:Bilinmeyen
unlink:bağ çözmek
unload tape:bandı boşa almak
unlock(to):kilidi açmak
unmapped:eşlenmemiş
unmarked:imlenmemiş
unmount:çıkarmak, devreden çıkarmak
unnamed:adsız
unnested:iç içe olmayan
unnumbered:numarasız
unordered:sırasız
unpack:paket çözmek
unrecoverable:kurtarılamaz
UNSPIKE(Keyname):Depoyu boşaltmak
Untitled:Adsız
unwind:makaradan çıkarmak
Up:Yukarı
up-time:çalışabilirlik süresi
up-to-date:güncel
update:güncellemek
upgrade:yükseltme
Upgrade kit:yükseltme paketi
upgradeability:büyürlük
upload:(yukarı) yüklemek
Upper:üst
uppercase:büyük harf
Upside down:Baş aşağı
upsizing:büyütme
upstream:yukarı akım
upward compatibility:yukarıya doğru uyumluluk
usability:kullanılırlık
usability test:kolay kullanım sınaması
usable:kullanılır
user:kullanıcı
user account:kullanıcı hesabı
user exit:kullanıcı çıkışı
user friendly/user-friendly:kullanışlı
user group:kullanıcı grubu
user id:kullanıcı kimliği
user interaction:kullanıcı etkileşimi
user interface:kullanıcı arabirimi
user profile:kullanıcı belgisi
user´s guide:kullanıcı kılavuzu
User´s Reference:Başvuru Kitabı
utility (program):Yardımcı (program)

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z