| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"oscillation (n)" Nedir?

oscillation (n)

salınım
"oscillation (n)" için benzer kelimeler
object:nesne
object code:amaç program
Object Linking and Embedding:Nesne Bağlama ve Katıştırma
object oriented:nesneye dayalı
object program:amaç program
object-based:nesne tabanlı
object-oriented analysis:nesneye dayalı çözümleme
object-oriented design:nesneye dayalı tasarım
object-oriented programming:nesneye dayalı programlama
object-oriented testing:nesneye dayalı sınama
OCR:bkz. Optical Character Recognition
octal numbering system:sekizli sayı sistemi
odd:tek
off:kapalı
off-line:çevrimdışı
office:ofis
office automation:ofis özdevinimi
offline:çevrimdışı
offset:göreli konum, ofset (baskı)
OK:Tamam
OLE:bkz. Object Linking & Embedding
omit:atlamak
on:açık
on site:yerinde
on the fly:anında
on-board:yerleşik
on-line:çevrimiçi
on-line help:çevrimiçi yardım
online:çevrimiçi
opacity:ışık geçirmezlik
open (n):açık
open (v):açmak
Open Architecture:Açık Mimari
open media framework:açık ortam çerçevesi
open system:açık sistem
open systems architecture:açık sistemler mimarisi
Open Systems Interconnection:Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture:Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
operand:işlenen
operate:işletmek
operating system:işletim sistemi
operation:işlem
operator:işleç
opposite:karşıt
optical:optik
optical character recognition:optik karakter tanıma
optical disk:optik disk
optical disk platter:optik disk tablası
optical fiber:optik lif
optimization:eniyileme
optimum:en iyi
option:seçenek
optional:seçimli
Or:Ya da
order (n):sipariş
order (v):düzenlemek
organize:düzenlemek
orientation:yönlendirmek
origin:köken, başlangıç
original:özgün
orphan control:yalnız ilk satır
orphan line:artık satır
oscillate (v):salınmak
oscillation (n):salınım
out-basket:giden sepeti
out-of-memory:yetersiz bellek
outbox:giden kutusu
outdoor:yapı dışı
outgoing:giden
outlet:çıkış noktası
outline:çerçeve
outline (font):dış çizgi
outlined font:dış çizgili yazıyüzü
outlook:görünüm
output:çıktı, çıkış
output device:çıkış aygıtı
output file:çıkış kütüğü
Output Mode:Çıktı Kipi
output queue:çıktı kuyruğu
output tray:çıkış tepsisi
Outside Margin:Dış Kenar Boşluğu
overflow:taşma
overhead:ek yük
overhead projector:tepegöz
overlap:örtüşmek
overlay:yerpaylaşmak
Overlay Chart:Yardımcı Grafik...
overlay program:yerpaylaşan program
override:(eskisini) geçersiz kılmak
overstrike:üstüne basmak
overview:gözden geçirmek
overwrite:üstüne yazmak
owner:sahip
Owners Guide:Kullanıcı Kılavuzu

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z