| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"grid" Nedir?

grid

ızgara
"grid" için benzer kelimeler
gallery:sergi
gap:aralık
gap analysis:ayrım çözümleme
garbage:anlamsız veri
gate:geçit
gateway:ağ geçidi
gather:toplamak
general:genel
generate:üretmek
generation:kuşak
generator:üreteç
generic:soysal
generic search:soysal arama
get:almak
global:genel
glossary:terimler sözlüğü
go to:git
go-ahead:ilerlemek
grab(to):kavramak
gradation:geçişme, dereceleme
grade:derece
grammar:dil bilgisi
graph:çizge
graphic (adjective):çizgesel
graphic (noun):çizge
graphical:çizgesel
graphics:çizgeleme
gray level:gri düzeyi
gray scale:gri ölçeği
grid:ızgara
gridlines:ızgara çizgileri
grounding:topraklama
group:öbek
guest:konuk
GUI:bkz. Graphical User Interface
guidance:yol gösterme
guide:kılavuz
guideline:yönerge
gutter:cilt payı

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z