| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"değişken" Nedir?

değişken

variable
"değişken" için benzer kelimeler
dağıtmak:distribute
dağıtıcı:distributor
dağıtılmış:decentralized
dağıtım listesi:distribution list
dağıtımlı:distributed
dağıtımlı bilgi işlem:distributed data processing
dağıtımlı işlem:distributed processing
dağıtımlı sistem:distributed system
dağıtımlı veri tabanı:distributed data base
dairesel çizim:pie chart
dalga:wave
dalga boyu:wavelength
dalgalı:alternating
dalgalı akım:alternating current
dallanma:branching
dallanmak:branch
damga:character
damga dizgisi:character string
daraltmak:collapse(to)
değer:value
değişiklik:modification
değişiklik çubuğu:revision bar
değişiklik düzeyi:modification level
değişiklik simgesi:revision symbol
değişiklik sonrası kopya:after-image
değişiklik öncesi kopya:before-image
değişim:exchange (noun)
değişir disk paketi:disk pack
değişken:variable
değişmek:exchange (verb)
değişmez:fixed
değişmez aralıklı yazıyüzü:fixed spaced font
değiştirge:parameter
Değiştirilebilir Biçimli Metin:Revisable-Form Text
değiştirmek:modify
değmek:contact
defter bilgisayar:notebook computer
delgi:punch
delik:hole
delikli:perforated
demir atma noktası:anchor point
denetim karakteri:control character
denetim kodları:control codes
denetim kolu:paddle
denetim masası:control panel
denetim menüsü:control menu
denetim noktası:checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı:checkpoint/restart procedure
denetleme izi:audit trail
denetlemek:control
denetleyici:controller
dengelemek:balance
dengelenmemiş:unbalanced
denklem:equation
denklem düzenleyici:equation editor
Depoyu boşaltmak:UNSPIKE(Keyname)
derece:grade
derleme:compilation
derlemek:compile
derleyici:compiler
derleyici üreteci:compiler generator
deste:deck
devingen:dynamic
devingen adres dönüştürme:dynamic address translation
devingen bağlantı:dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık:Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma:dynamic storage allocation
devingen kaynak ayırma:dynamic resource allocation
devingen programlama:dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi:Dynamic Data Exchange
devingen öncelik:dynamic priority
devir, devir hızı:turnover
deyim:expression(mat)
dikeç:column
dikeç başlığı:column heading
dikeç genişliği:column width
dikeç imi:column marker
dikeç sonu:column break
dikeç sınırları:column boundaries
dikkat:attention
dil:language
dil bilgisi:grammar
dipnot:footnote
dirimkurgu:bionics
disk:hard disk
disk alanı:disk space
disk birimi:disk volume
disk dizisi:disk array
disk dolu:disk full
disk hatası:disk error
disk ikizleme:disk mirroring
disk işletim sistemi:disk operating system
disk kartı:hard card
disk sürücü:disk drive
disket:floppy disk
disket sürücü:floppy disk drive
disklere bölüştürme:disk stripping
diyot:diode
dizeç:row
dizey:matrix
dizi:array
dizin:index
dizin ağacı:directory tree
dizin içerik listesi:directory listing
dizin yeri:directory location
dizüstü bilgisayar:laptop computer
doğal:natural
doğru:correct
doğru akım:direct current
doğrudan:direct
doğrudan adres, dolaysız adres:direct address
doğrudan bellek erişimi:direct memory access (DMA)
doğrudan erişim:direct access
doğrudan erişimli saklama aygıtı:direct access storage device
doğrudan yuva:direct slot
doğrulama:verification
doğrulamak:confirm
doğruluk:accuracy
doğrusal:linear
doğrusal olmayan:non-linear
doku:texture(graphics)
doku eşlemi:texture map
dokunma duyarlı:touch sensitive
dokunma duyarlı ekran:touch screen
dokunma duyarlı klavye:membrane keyboard
dokunmak:touch
dolap:cabinet
dolaylı:indirect
dolaylı adres:indirect ddress
dolaşma:navigation
doldurma:fill
doldurma deseni:fill pattern
doldurma karakteri:fill character
doldurmak:pad
donanım:hardware
donanım aksaklığı:hardware check
donanım gereksinimleri:hardware requirements
donatı:accessory
donatım:equipment
dondurmak:freeze(to)
doruk:peak
DOS komut istemi:DOS prompt
durağan olmayan:antistatic
duraklamak:pause
durdurma dizisi:abort sequence
durdurmak:abort
durmak:halt
duyarlık:precision
Duyuru Tahtası Hizmetleri:Bulletin Board Services
düğme:pushbutton
düğüm:node
düğüm tanıtıcısı:node id
düz metin:Plain text
düzeltme:correction
düzeltme düzeyi:fix level
düzeltme imi:caret
düzeltmek:fix
düzenek:mechanism
düzenlemek:organize
düzenleyici:editor
düzensiz kenar:ragged edge
düzey:level
düzgeçiş:pass-through
düzlem:platform
dış:external
dış çizgi:outline (font)
dış çizgili yazıyüzü:outlined font
Dış Kenar Boşluğu:Outside Margin
dış modem:external modem
dış saklama birimi:external storage
dışarda tanımlanan kütük:externally described file
dışarda tanımlanan veri:externally described data
dışarı aktarmak:export (verb)
dışarı aktarım:export (noun)
dışbükey:convex
düşey:vertical
düşey hata denetimi:vertical redundancy check
dışlamak:exclude
dışlayan ya da:exclusive or
düşük:low
düşük yoğunluklu:low density
dökmek:dump
döküm:breakdown
Döndürmek:Rotate
dönem, nokta:period
dönge:circle
döngü:loop
Dönmek:Revert
dönüş:cycle
dönüş çalma:cycle stealing
dönüş kodu:return code
dönüş süresi:turnaround time
dönüşsel:cyclic
dönüşsel artıklık denetimi:cyclic redundancy check
dönüştürme:conversion
dönüştürmek:convert
dönüştürmek, dönüşüm:transform
dönüştürücü:converter
dörtlü:quad
dörtlük:quadrant
döşe:tile

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z