| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"çoklama" Nedir?

çoklama

multiplexing
"çoklama" için benzer kelimeler
çağrı:call
çağrışımlı bellek:associative memory
çağırmak:invoke
çakışma:coincidence
çalar saat:alarm clock
çalışabilirlik süresi:up-time
Çalışma alanı:Workspace
çalışma kolu:task force
Çalışma kütüğü:Work file
çalıştırma birimi:run-time module
çalıştırma ortamı:run-time environment
çalıştırma sürümü:run-time version
çalıştırmak:run
canlandırma:animation
canlandırmak:animate
canlı:live
çapraz başvuru:cross reference
çarpan:multiplier
çarpmak:multiply
çarpıklık:distortion
çarpılan:multiplicand
çarpışma:collision
çarpışma algılaması:collision detection
CD yazıcı:CD burner
CD-ROM:CD-ROM
CD-ROM sürücü:CD-ROM driver
CD-ROM-Okuyucu:CD-ROM-Player
çekici:tractor
çekirdek:nucleus
çekirdek (bellek):core
çekişme:contention
çekme menü:pull down menu
çekmece:drawer
çelişmek:conflict
çember:circle
çentik:notch
cep:pocket
Cep kılavuzu:Pocket guide(booklet)
çerçeve:outline
cetvel:ruler
çevir sesi:dial tone
çevirici:assembler
çevirici dili:assembly language
çevirme:flip
çevirmek:translate
çevirmeli hat:dialed line
çevirmeli uçbirim:dial-up terminal
çevirmen:translator
çevre:environment
çevre değişkeni:environment variable
çevrebirimi, çevresel:peripheral
çevrim:circuit
çevrim anahtarlama:circuit switching
çevrim kartı:board
çevrimdışı:offline
çevrimiçi:online
çevrimiçi yardım:on-line help
çevrimsel gönderme:circular reference
çift:even
çift açma tırnağı:double open quote
çift altçizgi:double-underline
çift aralık (satır aralığı):double space
çift aralık bırakma:double-spacing
Çift başlı ok:Two-headed arrow
çift disket sürücülü sistem:dual floppy system
çift duyarlıklı:double precision
çift işlemci:dual processor
çift kapama tırnağı:double close quote
çift sayı:even number
çift sekizli karakter kümesi:double-byte character set(DBCS)
çift tıklatma:double click
çift yoğunluklu disk:double-density disk
çift yüzlü baskı:double-sided printing
çift yüzlü disket:double sided diskette
çift yüzlü sayfalar:double-sided pages
çift yönlü:full-duplex
çiftsözcük:doubleword
cilt payı:gutter
cilt payı boşluğu:binding margins
çizelge:table
çizelgelemek:tabulate
çizge:graphic (noun)
çizgeleme:graphics
çizgesel:graphical
çizgi:line
çizgi kalınlığı:line weight
çizici:plotter
çizim:drawing
çizim cetveli:drawing ruler
çizim karakteri:drawing character
çizmek:plot
çoğaltma:duplication
çoğaltmak:duplicate
çoğaltıcı:duplicator
çoğul:plural
çoğunluk:majority
çok kullanıcılı:multiuser
çok uluslu karakter kümesi:multinational character set
çok yönlü:versatile
çoklama:multiplexing
çoklamak:multiplex
çoklayıcı:multiplexer
çoklu:multiple
çoklu görev, çokgörevli:multitasking
çoklu işlem:multiprocessing
çoklu kullanım:multithreading
çoklu ortam:multimedia
çoklu programlama:multiprogramming
çoktan türeme:multiple inheritance
Computer Aided Systems Engineering:CASE
CUA mimarisi:CUA architecture
çubuk:bar
çubuk çizim:bar chart
çubukkod:barcode
çubukkod okuma kalemi:bar code wand
çıkarmak, devreden çıkarmak:unmount
çıkarsama:inference
çıkartmak:eject
çıkmak:exit
Çıktı Kipi:Output Mode
çıktı kuyruğu:output queue
çıktı, çıkış:output
çıkış aygıtı:output device
çıkış kütüğü:output file
çıkış noktası:outlet
çıkış tepsisi:output tray
Çöp Sepeti:Trash
Çöplenme:Scanveging
Çözmece:Puzzle
çözmek:resolve
çözümleme:analysis
çözümleyici:analyzer
çözünürlük:resolution

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z