| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"normal" Nedir?

normal

olağan
"normal" için benzer kelimeler
name:ad
naming convention:adlandırma kuralları
national:ulusal
national language character set:ulusal dil karakter kümesi
national language support:ulusal dil desteği
native:yerel
native language:anadil
natural:doğal
navigation:dolaşma
near-letter quality:mektup niteliğine yakın
negate:olumsuzlamak
negative:olumsuz, eksi
negative indentation:ters girinti
nest:yuva, yuvalamak
network:
network administration:ağ yönetimi
network administrator:ağ yöneticisi
network management:ağ yönetimi
network manager:ağ yöneticisi
network topology:ağ topolojisi (ilingesi)
networking:ağ oluşturma
new:yeni
new line:yeni satır
next:sonraki
nibble (measurement unit):yarım byte
nickname:takma ad
node:düğüm
node id:düğüm tanıtıcısı
noise:gürültü
non-breaking hyphen:bölünemez kısa çizgi
non-breaking space:bölünemez boşluk
non-linear:doğrusal olmayan
non-printing characters:basılamaz karakterler
nonbreak space:bölünemez boşluk
nonbreaking space:bölünemez boşluk
nondisplay:görüntülenmez
none:hiçbiri
nonescaping key:konum atlatmayan tuş
nonimpact:vuruşsuz
nonresident:yerleşik olmayan
nonswitched line:aktarmasız hat
nonuniform:birörnek olmayan
nonvolatile:kalıcı
normal:olağan
notation:gösterim
notch:çentik
note:not
notebook computer:defter bilgisayar
notice (n):bildirim
notice (v):bildirmek
notify:bildirmek
nucleus:çekirdek
null:boş, anlamsız
null character:sıfır (onaltılı sayı sisteminde)
null modem:kukla modem
null set:boş küme
number:sayı
numeral:sayıt
numerator (re: fractions):pay (re:kesirler)
numeric:sayısal
numeric keypad:sayısal tuş takımı
numeric(al):sayısal

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z