| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"varış adresi" Nedir?

varış adresi

destination address
"varış adresi" için benzer kelimeler
varlık:entity
varolan:existing
varsaymak:assume
varsayılan:default
varsayılan değer:default value
varsayım:assumption
varış:destination
varış adresi:destination address
vazgeç:cancel
vazgeç düğmesi:cancel button
ve imi:ampersand
Venn çizimi:Venn diagram
veri:data
veri aktarım hızı:data transfer rate
veri aktarımı:data transfer
veri alıcı:data receiver
veri azaltma:data reduction
veri bağlantısı:data link
veri bankası:data bank
veri belgesi:data document
veri biriktirici:data sink
veri bütünlüğü:data integrity
veri çatalı:data fork
veri çevriyazımı:data transcription
veri dağıtıcısı:data dispenser
veri değişim biçimi:data interchange format
veri erişimi:data access
veri girişi:data entry
veri güvenliği:data security
veri gönderisi:data reference
veri havuzu:data repository
veri hızı:data rate
veri iletimi:data transmission
veri iletişim:data communucation
veri iletişim donatımı:data communucations equipment(DCE)
veri iletişim hızı:data signalling rate
veri iletişimi:datacommunucations
veri kaynağı:data source
veri koruma:data protection
veri kütüğü:datafile
veri metni:data text
veri modeli:data model
veri saklama birimi:data storage unit
veri saklama yoğunluğu:data storage density
veri sayfası:datasheet
veri sözlüğü:data dictionary
veri taban çizgisi:data reference line
veri tabanı:database (DB)
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS):database management system(DSMS)
veri tableti:data tablet
veri toplama uçbirimi:data collection terminal
veri tutanağı:data record
veri türü:data type
veri yapısı:data structure
veri yazbozu:Data-flip-flop
veri yolu:data bus
veri yönetimi:data management
veri/metin birleştirme:data/text merge
verimlilik:efficiency
veritabanı:database
veritabanı bütünlüğü:database integrity
Video Grafik Bağdaştırıcı:Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi:Video Graphics Array
virgül:comma
virgüle göre hizalama:comma alignment
virgülle sınırlanmış:comma delimited
virüs:virus
vurgu imi:diacritical mark
vurgulamak:highlight (to)
vurgulu seçenek:preselected choice
vurum:pulse
vuruş:impact
vuruşlu yazıcı:impact printer
vuruşsuz:nonimpact

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z