KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

..............................................................................................
Kemik İliği Transplantasyon ünitemizde allogenik ve otolog kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde tüm dünyada yapılan hemaferez uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Ünitemizin varlık nedeni, tedavi maliyeti çok yüksek olan bu işlemi tüm hastalara ülkemizde uluslararası standartlarda ulaştırabilmektir. Ünitemiz Yeşil Kart, Bağkur, SSK ve Emeklşi Sandığına bağlı hastalara hizmet verdiği gibi yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermektedir.

Ünitemizin amaçlarından biri kemik iliği transplantasyonu alanında uluslararası bir üne ulaşarak ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil etmektir. Hem ulusal, hem de iç pazarda faaliyet gösterirken, hastalarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitesi bizim için esastır.

Ünitemizin amaçlarından diğeri ise, uluslararasi standartlarda kemik iligi nakli yanında diğer hemaferez işlemlerini de başarıyla gerçekleştirmektir.

Ünite olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise ulusal doku bilgi bankasını oluşturmaktır. Böylece uygun donör bulunamadığı için nakil yapılamayan hastalarımızın sayısını minimuma indirmektir.

Ünite çalışanları uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılarak yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri ünitemizde uygulamaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitim programları ile daha kaliteli hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Ünitemizde kemik iligi transplantasyonu, aferez eğitimi verilmektedir.

Bizim çalışanlarımız, sadece verilen görevleri yerine getiren ve sabah 8.00 akşam 17.00 anlayışına göre değil, yaratıcı yeteneklerini işe katma ve hastalara daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışır. Ünitemiz çalışanları, yönetenleri, hastaları ile birlikte bir ailedir. Ailenin her üyesi yaratıcı yeteneğini ve çalışma azmini bu üniteye kıskanmadan katar ve her çalışan kendinden sonrakinin işini kolaylaştıracak biçimde faaliyetlerini sürdürür.

Çalışanlarımızı ve hastalarımızı mutlu edebilecek ve ünitemizin rekabet gücünü arttıracak teknolojiyi kullanarak, yeni etkinlik koşullarını yaratmayı ve böylece verimliliği arttırmayı toplumumuza daha yararlı olmak için de ertelenemez amaç olarak kabul etmekteyiz.