NÜKLEER ONKOLOJİ

........................................................................................................
Nükleer Onkoloji Çalışma Grubunun koordinatörlüğünü Prof. Dr.Ömer UĞUR yürütmektedir. Nükleer Onkoloji, çekirdek yönetim kadrosunda, konusunda uzman bir çok doktor bulunduran bir çalışma grubudur.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Nükleer Onkoloji Çalışma Grubunun amacı Nükleer Onkoloji ile ilgili standardizasyonu sağlamak, çalışma kılavuzu (guideline) hazırlamak, Nükleer Onkoloji ile ilgili Türkiye görüşünü oluşturarak aynı konuda çalışan Avrupa Nükleer Tıp Birliği (EANM) çalışma gruplarının hazırlamakta olduğu çalışma kılavuzlarına öneri götürmek, Türkiye çapında aynı çalışma protokolü ile yapılan çok merkezli araştırmalar yürütmek, Nükleer Onkoloji ile ilgili klinik veya temel bilimlerde çalışan meslektaşlar ve örgütler ile ilişkide bulunmak, toplantılarına katılmak, Nükleer Onkoloji ile ilgili nükleer tıp alanının tanıtılması için çaba göstermek, öğrenci, asistan ve teknisyen eğitimine katkıda bulunmak, Nükleer Onkoloji ile ilgili kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlemek, toplumun eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.