ASMÜD ASFALT MÜTEAHHTİHLERİ DERNEĞİ
...............................................................

ASMÜD, yerleşik veya taşınabilir bir asfalt plentine sahip, laboratuar kontrolünde bitümlü sıcak karışım üreten ve uygulayan 15 firmayı temsilen 30 kurucu üye tarafından üyelerin ortak ekonomik ve teknik sorunlarına çözüm üretmek üzere Nisan 1996'da kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara'da olup, şubesi yoktur.

ASMÜD, 2004 yılından itibaren yol yapım ve bakım işleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkide olan, ekonomik ve mesleki yönden tanınan firmalar ile sektörel derneklere de kapısını açarak yol ve asfalt endüstrisine bilgi, teknoloji ve hizmet üretenlerin işbirliğini artırmayı hedeflemiştir. Halen 38 firmadan 47 üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
ASMÜD sektörü geliştirmek, asfalt işlerinin daha bilinçli ve başarılı yapılabilmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliğine önem vermekte, gelişmeleri yakından takip ederek sektöre katkı sağlayıcı girişimlerde bulunmaktadır.

ASMÜD, asfalt endüstrisinde özel sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak başta Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olmak üzere, karar ve girişimleri ile ülkemiz asfalt endüstrisinin gelişiminde çok önemli yeri olan Karayolları Genel Müdürlüğü ile kuruluşundan bu yana iletişimini etkin bir şekilde sürdürmekte, işbirliği içinde çeşitli aktiviteler düzenlemekte ve ortak çalışmalar yürütmektedir.

ASMÜD, Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA'nın üyesi olup, Birlikçe yürütülen çalışmalara katılmakta, EAPA komitelerinde görev üstlenerek ülkemiz görüşlerini aktarmakta, Avrupa Birliği'ndeki asfalt konularıyla ilgili gelişmelerin ülkemize transferinde rol üstlenmektedir.

ASMÜD, Dünya Yol Birliği-PIARC'ın kollektif üyesi, ABD Ulusal Asfalt Üstyapı Birliği-NAPA'nın kardeş kuruluşu olarak üyelik haklarından yararlanmakta, Avustralya Asfalt Üstyapı Birliği-AAPA ile de yakın ilişki içinde dünya asfalt endüstrisindeki gelişmeleri izlemektedir.

ASMÜD, Avrupa Birliği'nde Standardizasyon çalışmalarını yürüten Avrupa Standardizasyon Kurumu-CEN'nin bitümlü bağlayıcılar ve yol malzemeleri teknik komitelerinin ilgili çalışma gruplarında TSE adına gözlemci üye statüsünde yer almakta ve çalışma grubu toplantılarını ülkemizde düzenleyerek, ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır.

ASMÜD, Avrupa asfalt endüstrisinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarınca ülkemizde asfaltın adresi olarak tanınmakta, AB ülkelerinin konularında uzman ve önde gelen asfaltçıları ile diyalogunu sürdürmekte ve edinilen bilgiler ışığında ülkemizde yapılmakta olan adaptasyon çalışmalarında yer almaktadır.