ZONGULDAK ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ DERNEĞİ

KURULUŞ MADDE 1: Bu ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı ve Arı ürünleri üretmek, pazarlamak ve ıslah çalışmaları yapmak üzere il düzeyinde Arı Yetiştiricileri Birlikleri kurulmuştur.

a)Birliğinin çalışma bölgesi il hudutları dahilindedir. Ancak illerinde birlik bulunmayan arıcılar, Merkez Birliği tarafından komşu ildeki birliğe bağlı olarak kurulan illerindeki şubelere üye olabilirler.

b)Birliğin adı: ‘Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ şeklinde olacaktır.

c)Birliğin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.