Orkesta Ritim Nedir

TIBBİ SATIŞ OTOMASYONU  (TSO)


Orkestra TSO, İlaç ve medikal cihaz satışı yapan firmalara özel olarak tasarlanmış bir üründür.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin her adımı sistem üzerine detaylı olarak girilmekte ve raporlanabilmektedir.

GENEL TANIMLAR:

 • Doktorlar
  • Kişisel Bilgiler
  • Reçete ettiği ürünler
  • Kurum ürünleri için ve rakip ürünler için reçete potansiyeli
  • Ürün bazında potansiyeller
  • Sınırsız kategori ilişkilendirmesi
 • Hastane
  • IMS kodu
  • Klinik Bilgileri
  • İlgili Kişiler
  • Klinik bazında ürün potansiyelleri
 • Eczane
 • Ecza Depoları

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Çalışma Planları

İlaç satış ve pazarlama faaliyetlerinde, ziyaret tutarlılığı ve doğru müşteri ziyaretleri büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunan personelin günlük/haftalık/aylık planları planları yapılmakta; ofis içerisinde yapılacak herhangi bir işten doktor, eczane,depo ve hastane ziyaretine tüm yapılacak işler plan içeriisne yazılmaktadır.

Çalışma planlarının realizasyonu rapor olarak alınabilmektedir.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Çalışma Raporları

Tıbbi Satış Temcilcilerinin (TST) gün içerisinde yaptığı ziyaretler ( doktor,eczane, ecza deposu ve hastane ziyaretleri) çalışma raporu içerisinde yazılmaktadır. TST'nin hangi doktor, eczane, depo veya hastaneye gidebileceği ve hangi ilaçların çalışılacağı sistem tarafından yönetilmektedir. Ziyaret sırasında alınan siparişler, verilen broşür veya numuneler sisteme girilerek kayıtlar sistematik olarak tutulmaktadır.

Çalışma planları ve çalışma raporlarının birbirleri ile uyumu çeşitli raporlar ile kontrol edilebilmektedir. Bu sayede TST'lerin çalışma planlarına sadık kalması sağlanmaktadır.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin TıklayınızEkip Mobil Bilgileri

Araçların KM ve kullanım bilgileri (iş ve özel) çalışma raporları içerisinde günlük olarak girilmektedir. Bu sayede araçların bakım ve kontrol zamanları takip edilebileceği gibi araç kullanımının günlere, haftalara göre raporları alınabilir.

Araç ve kişilerde bulunan cep telefonlarının hangi saatte nerede oldukları bilgisi Tıbbi Satış Otomasyonu içerisinde otomatik olarak incelenebilmektedir. Bu bilgiler TST'nin çalışma planı incelemesi sırasında, TST'nin yapmış olduğu ziyaretler ile karşılaştırılabilmektedir. Bu sayede yanıltıcı ziyaret girişleri, Km bilgileri engellenmiştir.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız


Mümessil Harcamaları ve Yatırımları
Pazarlama faliyetleri sırasında yapılan doktor ve klinik yatırımları ve masrafları sistem içerisinde kayıt edilebilmektedir. Bu sayede herhangi bir doktora,  kliniğe, hastaneye, ürüne veya ürün grubuna yapılan yatırımlar raporlanabilmektedir.

Alınan tüm raporlarda IMS kodu üzerinden araam ve gruplama yapılabilmektedir. Şirket bilgilerinin korunması, yıllar içerisinde oluşturulan şirket bilgilerinin çalışanlar tarafından yetkisiz biçimde alınası ve başka ortamlara aktarılması ( Cd, Flash disk, Yazıcı Çıktısı v.b.) yetkiler verilmesi ile engellenmiştir.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Ürün Müdürleri ve Pazarlama Müdürü İçin Plan ve Raporlar
Ürün müdürleri,pazarlama müdürleri,satış müdürleri ve depo ticaret müdürleri için yapılan çalışma planların ve çalışma raporların hazırlandığı bölümdür.

Standart çalışanlarda geçerli olan bir takım kurallar müdürler için geçerli değildir. Örn: Müdürler çalışma plan ve raporu hazırlarken KM bilgisi alanını görmezler. İstedikleri tarih için plan ve rapor hazırlayabilirler.

Doktor, Eczane, Depo, Hastane Gönderileri
Doktor, eczane, depo ve hastanelere yapılan tüm gönderilerin ( sms, eposta, mektup, promosyon malzemesi, literatür vb. ) merkezi olarak yönetildiği bölümdür.

Faaliyet Yönetimi
Doktor, eczane, depo ve hastaneler ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerin girildiği bölümüdür. ( Kişi veya kurumlardan gelen talepler, geri bildirimler, telefon görüşmeleri vb. ) Tüm faaliyetlerin aytıntılarına bakılabilir, filtereler kullanılarak istenilen listeler alınabilir.

Gelişmiş Raporlar
Orkestra Rapor tasarım aracı en basit rapordan en kompleks özet raporlara kadar tüm rapoları oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır. Orkestra rapor tasarım aracı ile sınırsız sayıda rapor tasarlanabilmektedir. Raporlar kullanıcı tarafından da kolaylıkla oluşturulabilmektedir.

Örnek Rapor Başlıkları

 1. Ziyaret etmem gereken doktorlar ( Mümessil raporu )
 2. Aylık ziyaret özetleri
 3. Yatırım dağılımları (ürüne göre, illere göre, MS bölgelerine göre, ürünlere göre, doktor unvanlarına göre ...)
 4. Ziyaret edilmeyen doktorlar
 5. Mümessile ait plan realizasyonu
 6. Aylık detaylı km raporu
 7. Ürün bazında çalışma özet raporu
 8.  ..........

Tıbbi Satış Otomasyonu

Tıbbi Satış Otomasyonu

Tıbbi Satış Otomasyonu

 

Tıbbi Satış Otomasyonu