Raporlama Özellikleri

Raporlama Özellikleri

Tüm yazılımlarda amaç verileri filtrelemek ve raporlamaktır. Kayıt ettiğimiz bilgilerden anlamlı sonuçlar çıkartabilmek için veriler üzerinde filtreleme işlemi yapmak ve rapor almak gereklidir.

Tüm yazılımların en önemli konusu olanraporlama konusuna başlamadan önce piyasadaki programların durumları ve müşterilerin istekleri değerlendirilmiştir.

Piyasadaki Yazılımların Raporlama Çözümleri

Bir çok yazılım raporlama konusunda rapor sayıları ile birbiri ile yarışmaktadırlar. Firmaların ortak olarak istedikleri raporlar hazırlanmakta ve müşterilere sunulmaktadır.

Bazı yazılımlar rapor düzenleme araçları ile rapor görüntüsü üzerinde değişiklik yapabilmektedir. Bu sayede bazı kolonların yerleri değiştirilebilmekte veya kolon üzerinde sayısal formatlama yapılabilmektedir.

Bir diğer özellik ise hemen hemen tüm programların CSV veya Excel'e aktarım yapabilmesidir. Bu aktarımlardaki amaç özet raporların veya istenilen formattaki raporların başka programlar içerisinde hazırlamasına olanak sağlamaktır.

Müşterilerden Gelen İstekler

Müşterilerin bir çoğu ortak konulardan şikayet etmektedir. Bu şikayetleri başlıklar halinde toplarmaya çalışacak olursak...

" İhtiyacıma Uygun Rapor Yok "

Programlar bir çok firma için ortak olan raporları firmalara sumaktadırlar, fakat firmanın ihtiyacı olan raporlar olması durumunda firmalar çözümsüz kalmaktadırlar.

 

" Raporların başka programlarda oluşturulmasını istemiyoruz "

Programların raporlama özellikleri yeterli olmadığı zaman , veriler başka programlarda işlenmek üzere dosyalara kayıt edilmektedir.

Kişinin bilgisayar yeteneklerie o anki dikkat durumuna bağlı olarak raporlar içerisinde tutarsız veriler oluşmaktadır.

Bir diğer sorun ise ; tüm raporlama süreciin kişilere bağımlı hale gelmesidir. Bu durumda görev değişimi sırasında bir sonraki kullanıcı zorluk çekmekte veya hatalar yapmaktadır.


Son olarak;her rapor için saatlerce ek zaman harcamakta ve rapor standardı oluşturulamaktadır..

 

" Her rapor için ek zaman ve para yatırımı yapmak istemiyoruz "

Özel yazılım çözümlerinde özel raporlar ek maliyet getirmektedir. Firmaların istedikleri raporların sayısı arttıkça proje maliyetleri de artmaktadır.

Bir diğer husus ise her bir rapor için beklenmesi gereken günlerdir. Özellikle KOBİ segmentindeki firmalar dinamik yapıları sebebiyle raporların hızlı bir şekilde oluşturulmasını talep etmektedirler.

 

" Her kullanıcı aynı yeterlilikte değil ; bazı raporların kullanım şeklinin kolaylaştırılması gerekiyor "

Raporlama işlemleri içerisinde filtreleme ve rapor seçenekleri her kullanıcıya sorulmaktadır. Özellikle bilgisayar bilgisi yeterli olmayan kullanıcılar veya hızlı işlem yapmak isteyen kullanıcılar sıkıntı çekmektedir.

 

" Raporlarda yetkilendirme yapamıyoruz. Şirket bilgilerimizi korumak için gerekli önlemler yok "

Raporlama yetkileri genelde programlarda var/yok olarak ayarlanmaktadır. Bir başka deyişle kullanıcılar ya raporları kullanabilirler yada kullanamazlar.

Gerçek yaşamda ise konu bu kadar basit değildir. Bazı kullanıcıların bazı raporları görebilmesi bazılarını ise görememesi gerekmektedir.

Hatta bazı raporların yetkili kişiler tarafından görüntülenmesine izin verilmesi fakat yazdırılmaması gerekmektedir.

 

" Raporlarda alt detayları görmek için tekrar tekrar rapor almamız gerekiyor"

Raporlama sırasında ilgili satıra  ait detayı görmek için bir başka raporu uygun filtreler ile çalıştırmak gerekiyor. 

Bir diğer ihtiyaç ise rapor üzerinde yer alan bir kayıt detayına bakmak için rapordan çıkarak ilgili tarayıcı ekranında kaydı açılması gerekmektedir.

.....

Orkestra Raporlama Aracı Ne Sumaktadır?

Orkestra raporlama aracı eşsiz bir çok özellik sunmaktadır. Buradaki yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde firma kendisine özel bir rapor sistemi oluşturulabilmek ve bu rapor sistemini kolay bir şekilde yönetmektedir.

Tüm rapor işlemleri raporlama aracı içerisinden ve kullanıcı tarafından yapılabilmektedir. Bu sayede ücretsiz olarak sınırsız adette rapor tanımlanabilmektedir.

Rapor Tasarım Aracı

Orkestra rapor tasarım aracı istenilen rapor; istenilen şekilde kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir.

Rapor tasarım aracını kullanmak için herhangi bir SQL veya programlama bilgisi gerekmemektedir. Oldukça sade ve kolay anlaşılabilir yapısı ile istediğiniz raporların tasarımı birkaç dakika içerisinde hazırlanabilmektedir.

Rapor oluşturma sihirbazı ile standart raporları saniyeler içerisinde oluşturmak mümküdür.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Raporların Farklı Formatta Kayıt Edilmesi 

Orkestra içerisinde alınan herhagi bir rapor aşağıdaki formatlarda kayıt edilebilmektedir.

 • PDF ( Şifreli, şifresiz, kullanıcı yetkilendirmeli, veri sıkıştırma seçenekleri )
 • RTF (Rich Text Format)
 • HTML ( Kodlama özellikleri, resimler, sayfa boşlukları seçenekleri  )
 • Excel Dökümanı ( Şifreli, şifresiz, sekme özellikleri,seçenekleri )
 • CSV ( Alan ayracı, kodlama, satır ayracı seçenekleri)
 • XML( Resim ve kodlama seçenekleri)

 

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Raporlar içerisinde köprü kullanımı

Orkestra içerisinde oluşturduğunuz herhangi bir rapor içerisinde tıklama yöntemi ile bir başka rapora veya ilgili kayıda ulaşılabilmektedir.

Rapor köprüleri ile rapor içerisinde yer alan bilgilerin detay bilgilerine tıklayarak ulaşılabilmektedir.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Rapor Kısayolları ve Detaylı Yetkilendirme

Orkestra da raporların kullanımını kolaylaştırmak ve rapor filtrelerini otomatize etmek için rapor kısayolları kullanılmaktadır.

Rapor kısayolları ile kullanıcının raporu çalıştırma biçimi de yetkilendirilebilmektedir. 

Örnek:

A kullanıcısının bilgisayar bilgisinin düşük olduğunu varsayalım. A kullanıcısının tek tuşa basarak bayram tebrikleri için gerekli etiketleri basmasını isteyebiliriz.

Rapor kısayolları içerisinde ek filtre tanımlanabileceği gibi, rapor sıralaması ve parametrelerde belirtilebilir.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Alt Rapor Kullanımı

Herhangi bir rapor içerisinde bir başka rapor çalıştırılabilmektedir. Bu sayede birbirinden bağımsız raporlar aynı rapor içerisinde barındırılabilmektedir.

Alt rapor ve ana rapor arasında değişkenler yardımı ile bilgi alışverişi yapılabilmektedir.

Alt raporlar sayesinde birbirinden bağımsız kayıtlar farklı filtreler ile aynı rapor içerisinde barındırılabilmektedir. Alt raporlar özellikle özet rapor oluşturulması için kullanılmaktadır.

Orkestra Betik Dili

Orkestra raporlama aracı içerisinde kullanıcının daha fazla özelliğe sahip olabilmesi için Orkestra Betik dili kullanılmaktadır. Orkestra için özel olarak tasarlanan bu dil içerisinde kod renklendirme, kod tamamlama gibi özellikler mevcuttur.

Büyük Halini Görmek İçin TıklayınızRapor Bileşenleri

Orkestra raporlama aracı her firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Orkestra raporlama aracında sunulan bazı bileşenler:

 • Metin
 • Şekiller (Daire, dikdörtgen, çizgiler vb.)
 • Resim ( Dosyadan, Kütüphaneden )
 • Alt rapor
 • Çizgisel barkod ( EAN 13, Code 128, Code 39, Codebar, Us Mail, Royal Mail, Postnet ...)
 • Karebarkod - ( DataMatrix ) ( Kare veya dikdörtgen )
 • Grafikler ( 2D,3D Kategori, Pasta, XY ve Zaman Grafiği)

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Değişken Tanımları

Rapor içerisinde değişkenler tanımlanabilmektedir. Kullanıcı Orkestra Betik dilini öğrenmeden değişkenler ile çalışabilmektedir.

Her değişkenin tipi, yeniden hesaplama zamanı ve öndeğeri kullanıcı tarafından verilebilmektedir. Rapor değişkenleri hazır fonksiyonlar ile kullanılabileceği gibi kullanıcı tarafından fonksiyon yazılarak da kullanılabilir.

Stil Tanımları

Rapor içerisinde kullanılan tüm metin elemanları stiller kullanılarak biçimlendirilebilmektedir. Bu sayede rapor üzerindeki tüm metinler merkezi bir alandan yönetilebilmektedir. Stil özellikleri tanımlanırken örnek metin üzerinden stilde yapılan değişiklikleri inceleyebilirsiniz.

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız

Gruplama Tanımlar

Rapor alanına kayıt tipinden ulaşılabilecek herhangi bir özelliğe göre azalan veya artan sıralama ile gruplama yapılabilmektedir.

Gruplama işlemleri sınırsız adette alan için tanımlanabilmektedir. 

Sütun Tanımları

Orkestra raporları içerisinde sütun kullanımı ile raporlar çeşitlendirilebilmektedir.

Rapor Konsolu

Orkestra betik dili içerisinden rapor konsolu kullanılabilmektedir. Konsol sayesinde raporun işleyişi gözlemlenebilir.

Raporlama

 

Raporlama

 

Raporlama