Yetkilendirme

YETKİLENDİRME

Orkestra içerisinde merkezi bir yetkilendirme sistemi vardır. Yetki paketleri ve rol tanımları ile yetkilendirme işlemleri sadeleştirilmiş ve yönetilmesi kolay bir hale getirilmiştir.

Birçok farklı yetkilendirme seçenekleri ile kurum ihtiyaçlarına uygun şekilde yetkilendirme işlemleri özelleştirilebilmektedir.  

Rol Tabanlı Yetkilendirme

En sade yetkilendirme seçeneğidir.Rolleri daha önceden tanımlanmış bir sistemde, yeni bir kullanıcının yetkilendirmesi saniyeler içerisinde yapılabilmektedir.

Bir kişi için birden fazla rol tanımı yapılabilmektedir. Rol tanımları yanında diğer yetkilendirme seçenekleri de aynı anda desteklenmektedir.

Kayıt bazında Yetkilendirme

Kullanıcı her hangi bir kayıt tipi için yetkilendirilebilmektedir. Yetkilendirme sade yada detaylı bir arayüzle yapılabilmektedir.

Kurum bilgilerinin korunabilmesi için tüm yetkilendirme işlemlerinde birçok seçenek sunulmuştur.


Sunulan bazı yetki seçenekleri:
Listeleme, İnceleme, Yeni Kayıt, Kayıt Güncelleme, Sadece kendine ait kayıtları güncelleme, Yazdırma, Silme, Kayıt onaylama, Durum değişikliği takibi, durum değişikliği, yetki kodları …

Kayıt bazında yetkilendirme işlemleri herhangi bir kullanıcı için sınırsız adette yapılabilmektedir. Ayrıca rol tabanlı yetkilendirme ile birlikte kullanılabilmektedir.

Örnek 1 : Firma bilgilerinin yetkilendirmesi

A kullanıcısı firma bilgilerini günceller, listeler fakat silme işlemi yapamaz. Firma listesini alabilir ama herhangi bir yazıcıdan yazdıramaz.

Kayıt Üzerinde Alanlara Göre Yetkiendirme

Orkestra içerisinde yer alan herhangi bir kayıt üzerinde bulunan herhangi bir alan için yetkilendirme işlemi yapılabilmektedir.

Örnek 2 : Herhangi bir alanın zorunlu yapılması

A kullanıcısı firma bilgisi girerken e-posta adresi ve telefon alanları zorunlu alan olsun; firma özel notlar alanını bu kullanıcı göremesin; firma kategori ilişkilendirmesini görsün ama değiştiremesin.

Atama Listesi İle Yetkilendirme

Herhangi bir kayıt tipi ve kullanıcı ( yetki paketi ) için atama listesi oluşturulabilmektedir. 

Örnek 3 : İl bilgileri için atama listesi

A kullanıcısı iller tablosundaki tüm illeri görsün ama sadece Ankara, Kırıkkale ve Eskişehiri seçim için kullanabilsin.

Filtre İle Yetkilendirme ( Formül Tanımlama )

Kullanıcının yetkilendirmesi dinamik olarak bir filtre ile yapılabilmektedir. Filtre içerisinde kayıt üzerinde bulunabilecek tüm alanlar kullanılabilmektedir.

Ayrıca özel fonksiyonlar ile yetkilendirme işlemleri parametrik bir hale getirilmektedir.Bu şekilde yapılan yetkilendirmeler sayesinde kişilerin yetkileri dinamik olarak kontrol edilebilmektedir.

Örnek 4 : Firma kayıt listesi için formülle yetkilendirme

Satış Grubunda yer alan kullanıcılar  sadece atama seçim listesinde bulunan iller içerisinde yer alan firmaları görebilirler.

Örnek 5 : Bir çok alan kullanımı ile yetkilendirme

A kullanıcı sadece Ankara da bulunan ve ziyaret edilecek diye işaretlenen firmaları görsün. 

 

Orkestra Yetkilendirme

 

Orkestra ile bilgileriniz güvende