G Tech, G Yazılım Web Tasarım, Neden Web Sitemi Kurulmalıdır, Web Sitesi Neden Önemlidir?Web Tasarım, Neden Web Sitemi Kurulmalıdır, Web Sitesi Neden Önemlidir?
İçeriği Göster
GTech OrkestraGTech Orkestra
İçeriği Göster
GTech İlaç Takip SistemiGTech İlaç Takip Sistemi
İçeriği Göster
GTech Karekod BarkodGTech Karekod Barkod
İçeriği Göster
GTech Tıbbi Satış OtomasyonuGTech Tıbbi Satış Otomasyonu
İçeriği Göster
GTech Mevcut Sitenin Yeniden YapılandırılmasıGTech Mevcut Sitenin Yeniden Yapılandırılması
İçeriği Göster
Web Sitesi ve Web Tasarım Nasıl Olmalıdır?Web Sitesi ve Web Tasarım Nasıl Olmalıdır?
İçeriği Göster
Veri Tabanı UygulamalarıVeri Tabanı Uygulamaları
İçeriği Göster
GTech Dinamik Web Site TasarımıGTech Dinamik Web Site Tasarımı
İçeriği Göster
GTech Arama Motoru OptimizasyonuGTech Arama Motoru Optimizasyonu
İçeriği Göster

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

..............................................................................................
Kemik İliği Transplantasyon ünitemizde allogenik ve otolog kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde tüm dünyada yapılan hemaferez uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Ünitemizin varlık nedeni, tedavi maliyeti çok yüksek olan bu işlemi tüm hastalara ülkemizde uluslararası standartlarda ulaştırabilmektir. Ünitemiz Yeşil Kart, Bağkur, SSK ve Emeklşi Sandığına bağlı hastalara hizmet verdiği gibi yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermektedir.

Ünitemizin amaçlarından biri kemik iliği transplantasyonu alanında uluslararası bir üne ulaşarak ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil etmektir. Hem ulusal, hem de iç pazarda faaliyet gösterirken, hastalarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitesi bizim için esastır.

Ünitemizin amaçlarından diğeri ise, uluslararasi standartlarda kemik iligi nakli yanında diğer hemaferez işlemlerini de başarıyla gerçekleştirmektir.

Ünite olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise ulusal doku bilgi bankasını oluşturmaktır. Böylece uygun donör bulunamadığı için nakil yapılamayan hastalarımızın sayısını minimuma indirmektir.

Ünite çalışanları uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılarak yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri ünitemizde uygulamaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitim programları ile daha kaliteli hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Ünitemizde kemik iligi transplantasyonu, aferez eğitimi verilmektedir.

Bizim çalışanlarımız, sadece verilen görevleri yerine getiren ve sabah 8.00 akşam 17.00 anlayışına göre değil, yaratıcı yeteneklerini işe katma ve hastalara daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışır. Ünitemiz çalışanları, yönetenleri, hastaları ile birlikte bir ailedir. Ailenin her üyesi yaratıcı yeteneğini ve çalışma azmini bu üniteye kıskanmadan katar ve her çalışan kendinden sonrakinin işini kolaylaştıracak biçimde faaliyetlerini sürdürür.

Çalışanlarımızı ve hastalarımızı mutlu edebilecek ve ünitemizin rekabet gücünü arttıracak teknolojiyi kullanarak, yeni etkinlik koşullarını yaratmayı ve böylece verimliliği arttırmayı toplumumuza daha yararlı olmak için de ertelenemez amaç olarak kabul etmekteyiz.


 

VİBRA TEK

................................................................................................
VibraTek, 12 Ekim 1990 yılında resmi olarak faaliyetine Fevzi Çakmak Sokak'ta tek odalı bir büroda başladı. Şirketin kurucu iki ortağı İbrahim H Çağlayan ve Av. Temel Çağlayan olarak tescil edilmiştir. O günlerde tek kişilik şirket, ülkenin yaşadığı tüm ekonomik krizlere rağmen sürekli gelişme göstererek, bugün Siemens Avusturya, ABB Güney Afrika, Phoenix Reederei Almanya, Loesche Almanya, Halliburton ABD gibi yurtdışı şirketlerin yanısıra herbiri ülkemizin gurur kaynağı olan değişik sektörlerde yüzlerce işletmeye hizmet veren bir kurum haline gelmiştir.

VibraTek, artık tamamen ISO 9000 standartları doğrultusunda kurumlaştırdığı yapısı içinde müşterilerine hizmet vermekte ve çalışma sahasında güvenilir bir bilgi ve referans kaynağı olmakta, yazdığı raporlar Lloyd, Bureau Veritas, ABS vs gibi kuruluşlar tarafından kabul görmektedir. VibraTek 2005 yılında Danimarka Denizcilik Otoritesi (DMA) tarafından Türkiye'de DMA adına gemilerde gürültü olçümü ve hesapları yapmaya yetkili kılınmıştır.

VibraTek, Türk sanayisinde konusunun uzmanı olarak tanınmanın, bilgisine ve verdiği hizmete güvenilir olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Sapla samanın ayrılamaz olduğu, pazarlamacının kim hizmet erbabının kim olduğunu ayırmanın zorlaştığı, her eline cihaz alanın kendini uzman ilan ettiği Türk ticaret ortamında, firmamız kıymetli değerlendirmelerinizle sahasında bu menfi durumun ötesine geçebilmiştir. Ancak, çalışmalarımızı biz hala yeterli bulmuyoruz. Yine gün geçmiyor ki, şu işi şöyle yapsak daha iyi olur diyor ve yeni yatırım yapıyoruz. Devamlı eksikliklerimiz olduğunu fakat bunları göremediğimizi de düşünüyoruz. Lütfen, uyarılarınızı ve önerilerinizi bizden esirgemeyiniz! Size daha iyi hizmet eder hale gelebilmemiz için buna ihtiyacımız var.

Biz VibraTek ailesi olarak, değerli müşterilerimizin teveccühleri sayesinde geldiğimiz bu konumu, ulaşacağımız yeni hedeflerin sadece bir sıçrama noktası olarak görüyoruz...


 
Neden Web Sistemi Kurulmalıdır?
Web siteleri, her birimin ihtiyaç sahibi oldukları tanıtım ve anlatım mekanizmalarıdır. Aynı zamanda 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı "Türk Ticaret Kanununun" değişmesi ile internet konusunda da önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemlisi şirketlere gelen; web sitesi sahibi olma zorunluğu. Yeni kanunu aynen açıklamak gerekirse;

Madde 1502.

1. Her sermaye şirketi bir web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.

Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır.

Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.

2. Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

3. Web Sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde yönlendirilmiş mesajı ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.

4. Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82.nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

Görüleceği üzere getirilen yeni yasa ile her şirketin belirli özellikler taşıyan bir sisteme sahip olması gerekmektedir. Web sitesi denmemesinin nedeni ise istenen özelliklerinin web sitesinden çok, şirketin internet üzerinde bulunduğu bir şubesi gibi düşünülmesidir. Bu gibi yasal hükümler taşayan ve profesyonelce tasarlanması gerken sistemlerin her ele teslim edilemeyeceği malumdur.

Web Tasarım Günümüz koşullarında web sayfaları kurumların ve kişlerin dışa açılan en önemli kapılarından biri haline gelmiştir. Hitap ettiğiniz kitleyle doğrudan temas kurabileceğiniz ve kurumunuzun karlılığını arttırabileceğiniz en doğru, en ucuz ve en etkili yol web sayfasıdır.

Web sayfası, firmaların ve küçük işletmelerin; kurumsal kimliklerini ve profillerini, ürün ve hizmetlerini, Referanslarını bütün detayları ve fotoğraflarıyla, süre, sayfa kısıtlaması ve sınırı olmaksızın internet üzerinden kitlelere ulaşabilmesini sağlayan tanıtım ve bilgilendirme yöntemlerinden biridir.

Bir çok açıdan diğer iletişim ve tanıtım araçlarından üstünlük gösterir. Bunlara örnek olarak ;
Broşür ve katalog gibi basılı araçlar gibi sayfa sınırı, TV Reklamlarından farklı olarak süre ve ayrıntı sınırı olmaksızın, web sitelerinde ürün ve hizmetleriniz yanı sıra şirketiniz hakkında vermek istediğiniz bütün ayrıntıları ve ayrıcalıklarınızı sunabilir ve 24 saat kesintisiz çok büyük bir kitleye sunabilirsiniz.

Kısaca kendi kuruluşunuzu birey ve kurumlara en ucuz ve kapsamlı şekilde ulaşma sınırı tanımaksızın Türkiye ve dünyanın her yerine sizin şirketinizden bilgi alabileceğiz bir platformdur.Bu platformda yer almak ucuz ve kolay olduğundan çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Biz, web sayfasının kurumlar için ne kadar can alıcı bir ihtiyaç olduğunun farkındalığıyla konuya son derece ciddi ve dikkatli yaklaşmaktayız.

Bir web sayfası oluşturduğumuzda ve sonrasında size sunduğumuz imkan ve fırsatlar;

   Tasarımı tamamen istekleriniz doğrultusunda şekillenecektir,
    Tüm istekleriniz anında yanıt bularak sayfada yer alacaktır,
     Sitenizde görsel yenileme çalışamalarını biz yapmaktayız,
      Sitenize ait istatistikleri elde edilerek ve yorumlar ve gerekli değişiklikleri yaparız,
       Tüm güncellemeleri sizin adınıza biz yaparız,
        Sayfanız belirtilen sürede yada ayda teslim ederiz.
       Web Sitesi Neden Önemlidir? Günümüzde internet kullananların sayısı her geçen gün hızla artıyor. Artık internet ticaret hayatında da yapılan işin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başladı. Hatta işin yapılış şeklini bile değiştirmeye başladı. Artık tüketiciler bir şey almadan önce internette araştırma yapıyorlar. Bu sebeple bir web siteniz olmasını gereksiz bir maliyet olarak görmemelisiniz. Her şey bu kadar gelişmişken "Neden web siteniz olmalıdır?" sorusuna bazı yanıtlar:

       Kredibilite ve kimlik/imaj oluşturma: İster sevin ister sevmeyin potansiyel müşteriler ürün veya hizmetlerinizin kalitesini ölçerken sunuşunuza ve imajınıza bakarlar. Bu yüzden estetik açıdan güzel bir web sitesi size ve şirketinize müşterilerinizin gözünde daha yüksek kredibilite sağlayacaktır.

       Maliyetleri azaltır:
       Broşür gibi durağan geleneksel medyaya niçin o kadar para harcayasınız? Eğer şirkette veya ürün veya hizmetinizde bir değişiklik yaparsanız tüm broşürleri silbaştan basmanız gerekir. Halbuki web sitesi dinamiktir, kolayca değiştirilebilir ve güncellenebilir. Bu da son derece düşük bir maliyetle yapılabilir. En güzeli de müşterileriniz bu bilgilere dünyanın her yerinden gecikme olmaksızın kolaylıkla ulaşabilirler. Görsel olarak güzel ve işlevsel dizayn edilmiş bir web sitesi sizin ve çalışanlarınızın saatler alan müşteri sorularını cevaplama süresini azaltarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

       Mevcut pazarlama çabalarınızı tamamlayıcı bir görev yapar: Çoğu insan web sitesini reklam aracı olarak düşünür. Bu düşünce çok doğru değildir. Web sitesi mevcut faaliyetlerinizi tamamlar ve geliştirir. Potansiyel müşterileriniz diğer geleneksel reklam araçlarında yer alma imkanı olmayan her türlü bilgiye kolayca ulaşabilir. 10 yıldan daha az sürede web sitesi sarı sayfalar da olmak kadar olağan bir şey olacak. Eğer siz bu treni kaçırırsanız müşterileriniz ne düşünecek?

       Müşteri hizmeti: Web sitesi potansiyel müşterilerin şirketiniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlar. Şirketiniz 7 gün 24 saat açık olacak ve eğer bir müşterinizin ürününüz veya hizmetlerinizle ilgili bir sorusu olursa size sadece bir elektronik posta mesafesi uzaklıkta olacaktır. Bazı insanlar telefonla konuşmaktan hoşlanmadıkları için, elektronik posta ile iletişim kurmak onlara rahatlık verir.

       Rekabette mesafe kat edersiniz: Profesyonelce dizayn edilmiş bir web sitesi şirketinizin başkalarına olduğundan daha büyük ve profesyonel görünmesini sağlar ve bu da size diğer rakiplerinize göre rekabet avantajı sağlar. Google, Yahoo, MSN gibi internet arama motorlarında şirketinizin web sitesi çıkmaya başladı mı, siteniz ne kadar aktif kalırsa ziyaretçi trafiği de o kadar artar. Sadece bu nedenle bile şirketinizin bir web sitesine sahip olması önemlidir.

        


        

gorsel tasarim,g yazilim,g yazılım,g tech,g tech