G Tech, G Yazılım Web Tasarım, Neden Web Sitemi Kurulmalıdır, Web Sitesi Neden Önemlidir?Web Tasarım, Neden Web Sitemi Kurulmalıdır, Web Sitesi Neden Önemlidir?
İçeriği Göster
GTech OrkestraGTech Orkestra
İçeriği Göster
GTech İlaç Takip SistemiGTech İlaç Takip Sistemi
İçeriği Göster
GTech Karekod BarkodGTech Karekod Barkod
İçeriği Göster
GTech Tıbbi Satış OtomasyonuGTech Tıbbi Satış Otomasyonu
İçeriği Göster
GTech Mevcut Sitenin Yeniden YapılandırılmasıGTech Mevcut Sitenin Yeniden Yapılandırılması
İçeriği Göster
Web Sitesi ve Web Tasarım Nasıl Olmalıdır?Web Sitesi ve Web Tasarım Nasıl Olmalıdır?
İçeriği Göster
Veri Tabanı UygulamalarıVeri Tabanı Uygulamaları
İçeriği Göster
GTech Dinamik Web Site TasarımıGTech Dinamik Web Site Tasarımı
İçeriği Göster
GTech Arama Motoru OptimizasyonuGTech Arama Motoru Optimizasyonu
İçeriği Göster

NÜKLEER ONKOLOJİ

........................................................................................................
Nükleer Onkoloji Çalışma Grubunun koordinatörlüğünü Prof. Dr.Ömer UĞUR yürütmektedir. Nükleer Onkoloji, çekirdek yönetim kadrosunda, konusunda uzman bir çok doktor bulunduran bir çalışma grubudur.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Nükleer Onkoloji Çalışma Grubunun amacı Nükleer Onkoloji ile ilgili standardizasyonu sağlamak, çalışma kılavuzu (guideline) hazırlamak, Nükleer Onkoloji ile ilgili Türkiye görüşünü oluşturarak aynı konuda çalışan Avrupa Nükleer Tıp Birliği (EANM) çalışma gruplarının hazırlamakta olduğu çalışma kılavuzlarına öneri götürmek, Türkiye çapında aynı çalışma protokolü ile yapılan çok merkezli araştırmalar yürütmek, Nükleer Onkoloji ile ilgili klinik veya temel bilimlerde çalışan meslektaşlar ve örgütler ile ilişkide bulunmak, toplantılarına katılmak, Nükleer Onkoloji ile ilgili nükleer tıp alanının tanıtılması için çaba göstermek, öğrenci, asistan ve teknisyen eğitimine katkıda bulunmak, Nükleer Onkoloji ile ilgili kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlemek, toplumun eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

 

DOĞUŞ YAPI DENETİM

...................................................................................................

Doğuş Yapı Denetim Ltd. Şti. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu hükümleri uyarınca 26.12.2001 tarihinde Denetçi İnşaat Mühendisi Mustafa Balcı ve Mimar Uğur Balcı tarafından kurulmuştur.İlk kurulduğunda 8 denetçi, 1 kontrol mühendisi ve Esenler bürosu ile faaliyette başlamıştır. Halen şirketimiz merkez ofisi ve üç şubesi, alanında uzman 8 denetçi mühendis ve 20 kontrol mühendisi ile İstanbul ve Bursa illerinde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, olası depremlere karşı can ve mal kayıplarının önlenmesi için özveri ile çalışmaktadır.
Dürüstlük ilkesi ile sorumluluğunun bilincinde, deneyimli, uzman ve özverili personelimizle müşteri çıkarları gözetilerek mevcut yasalara uygun olarak yapılarınızın güvenli ve kaliteli olması için çalışmaktayız.

 

   

 

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ

..............................................................................................
Kemik İliği Transplantasyon ünitemizde allogenik ve otolog kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde tüm dünyada yapılan hemaferez uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Ünitemizin varlık nedeni, tedavi maliyeti çok yüksek olan bu işlemi tüm hastalara ülkemizde uluslararası standartlarda ulaştırabilmektir. Ünitemiz Yeşil Kart, Bağkur, SSK ve Emeklşi Sandığına bağlı hastalara hizmet verdiği gibi yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermektedir.

Ünitemizin amaçlarından biri kemik iliği transplantasyonu alanında uluslararası bir üne ulaşarak ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil etmektir. Hem ulusal, hem de iç pazarda faaliyet gösterirken, hastalarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitesi bizim için esastır.

Ünitemizin amaçlarından diğeri ise, uluslararasi standartlarda kemik iligi nakli yanında diğer hemaferez işlemlerini de başarıyla gerçekleştirmektir.

Ünite olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise ulusal doku bilgi bankasını oluşturmaktır. Böylece uygun donör bulunamadığı için nakil yapılamayan hastalarımızın sayısını minimuma indirmektir.

Ünite çalışanları uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılarak yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri ünitemizde uygulamaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitim programları ile daha kaliteli hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Ünitemizde kemik iligi transplantasyonu, aferez eğitimi verilmektedir.

Bizim çalışanlarımız, sadece verilen görevleri yerine getiren ve sabah 8.00 akşam 17.00 anlayışına göre değil, yaratıcı yeteneklerini işe katma ve hastalara daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışır. Ünitemiz çalışanları, yönetenleri, hastaları ile birlikte bir ailedir. Ailenin her üyesi yaratıcı yeteneğini ve çalışma azmini bu üniteye kıskanmadan katar ve her çalışan kendinden sonrakinin işini kolaylaştıracak biçimde faaliyetlerini sürdürür.

Çalışanlarımızı ve hastalarımızı mutlu edebilecek ve ünitemizin rekabet gücünü arttıracak teknolojiyi kullanarak, yeni etkinlik koşullarını yaratmayı ve böylece verimliliği arttırmayı toplumumuza daha yararlı olmak için de ertelenemez amaç olarak kabul etmekteyiz.


 

özel yazılım hizmetlerimiz,özel yazılım hizmetlerimiz