IP TABLES Linux, Unix yada BSD tabanlı sunucular üzerinden geçen ağ trafiğinin denetimini sağlayan Açık Kaynak ( Open Source ) bir uygulamadır.

Eskiden Linux üzeride çalışan en popüler güvenlik duvarı çözümü ipChain diye adlandırılan bir programdı.  Bu programı bazı eksikleri olduğu görüldü ve Netfilter Organizasyou tarafından ipTables uygulaması geliştirildi. ipTables programının ipChain den temel farkı:

iptables Linux çekirdeğini daha iyi kullanması ile performans ve kararlılık sağlanması
iptables Gelişmiş paket denetimi
iptables MAC adresine ve TCP başlık bilgisine göre filtreleme.
iptables Sistem loglama ve özelleştirme
iptables Daha iyi ağ adresi çevirimi  ( Network Address Translation  - NAT )
iptables Saydam Vekil Sunuculara destek. ( Transparent Proxy Servers )

   

  ipTables doğru kullanıldığıda çok güçlü bir güvenlik duvarı çözümü olabilir.

  ipTables konusunda daha fazla ilerlede bazı kavramları öğrenmemiz gerekiyor.

   


  PREROUTING :
  Her paketin uğradığı ilk kural alandır.Paket bu alanda filtre işlemine girmez.

  Routing :
  Çekirdeğin paket bilgisine bakarak yönlendirme yaptiğı alandır.Yerel işlemleri (Local process) 'i ilgilendiren bir paketse INPUT alanına gönderilir.

  INPUT :
  Yerel İşlemleri (Local process) 'i ilgilendiren paketler burada kontrol edilir.Filitre işleminden geçirilebilir.

  FORWARD :
  İletilen paketler bu alandan geçer.Paket filitre işlemine sokulabilir.

  OUTPUT :
  Local process'den gönderilen paketlerin uğradığı ilk alandır.


  POSTROUTING :Giden paketlerin son noktasidir.Filtre alanı değildir.Kural alanıdır.

  AĞ ADRESİ ÇEVİRİMİ : ( Network Address Translation  - NAT )
  Ağdan gelen paketler üzerindeki kaynak sunucu bilgisinin değiştirilmesi işidir. ( Detaylı bilgi için  http://www.thgtr.com/network/20060120/ adresine bakabilirsiniz.)

   

  Yan tarafta bulunan resimde ( http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Netfilter/iptables adresinden alınmıştır. ) iptables programının çalışma prensibi anlatılmıştır.

   

  iptables çalışma şekli

  ipTables kuralları bir sincirin halkaları gibi peşpeşe dizili kurallardır. Herhangi bir zincire gelen paket kurallardan birine uyana kadar zincirdeki kurallar üzerinde çalıştırılır. Herhangi bir kurala uymayan paket çalıştırılmaz.

  iptables içerisinde bazı ön tanımlı zincirler bulunmaktadır. INPUT,OUTPUT, FORWARD ,PREROUTING ve POSTROUTING ön tanımlı zincirlerdir ,kullanıcı isterse kendi tanımladığı bir zinciride ekleyebilir.

  ipTables kullanım şekli:

  iptables [-t table] -[AD] chain rule-specification [options]
  iptables [-t table] -I chain [rulenum] rule-specification [options]
  iptables [-t table] -R chain rulenum rule-specification [options]
  iptables [-t table] -D chain rulenum [options]
  iptables [-t table] -[LFZ] [chain] [options]
  iptables [-t table] -N chain
  iptables [-t table] -X [chain]
  iptables [-t table] -P chain target [options]
  iptables [-t table] -E old-chain-name new-chain-name

  Daha detaylı bilgi için Linux işletim sistemi konsol ekranında  man iptables komutunu çalıştırabilirsiniz.

  IPTABLES HEDEFLERİ
  ACCEPT Paketlerin geçisine izin verilir.
  DROP Paketlerin geçişine izin verilmez.
  REJECT Paketlerin erişimi reddedilir ve gönderen bilgilendirilir.
  RETURN Zincirin sonuna gönderilir.
  QUEUE Paketler kullanıcı alanına gönderilir.

  IPTABLES PARAMETRELERİ
  -A ZİNCİR Zincire kural ekler.
  -E ZİNCİR Zinciri yeniden adlandırır.
  -D ZİNCİR Zincirden bir kural siler.
  -D ZİNCİR Zincirden belirtilen numaradaki kurali siler.
  -L ZİNCİR Belirtilen zincirdeki kurallari gösterir.
  -E ZİNCİR Zinciri yeniden adlandirir.
  -l ZİNCİR Zincirde belirtilen numaralı alana kuralı ekler.
  -R ZİNCİR Zincirde kuralın yerine başkasını koyar.
  -R ZİNCİR Zincirde belirtilen numaralı alana bir başkasını koyar.
  -N ZİNCİR Yeni bir zincir oluşturur.
  -X ZİNCİR Kullanıcının eklediği bir zinciri siler.
  -F ZİNCİR Zincirdeki kuralların tümünü siler.
  -P ZİNCİR Zincire genel politika ekler.

   

  IPTABLES PROTOKOLLERİ
  UDP
  TCP
  ICMP
  ALL

  ÖRNEK UYGULAMA:

  iptables -N BENIM_ZINCIRIM
  BENIM_ZINCIRIM isimli bir zincir tanımı yaptım

  iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
  eth1 den gelen tüm paketleri eth0 a yönlendir

  iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  eth0 da varolan veya eth0 dan gelen tüm paketleri eth1 e gönder

  iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  Bağlanılan veya ilişkili bağlantılara izin ver

  iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --destination-port 80 --syn -j ACCEPT
  80 nolu portu herkese aç. ( Genelde web siteleri için kullanılır. Varsayılan HTTP protokolü portudur)

  iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 192.168.0.0/24 --destination-port 25 --syn -j ACCEPT
  192.168.0.0/24 ağındaki bilgisayarlardan 25 nolu porta bağlanmaya izin ver. ( Varsayılan SMTP portudur.  )

   

   

   

5651 Sayılı Kanun5651 Sayılı Kanun
İçeriği Göster
Flash 3D uygulamalarıFlash 3D uygulamaları için papervision3d öneriyoruz.
İçeriği Göster
Gtech Yazılım Çözümleri , DuyurularGtech Yazılım çözümleri hakkında bu alanda detaylı bilgi ve haber bulabilirsiniz.
İçeriği Göster
İlaç Takip Sistemi 1 Temmuzda BaşlıyorSahte ilaçların önlenmesi amacıyla her ilaca bir kimlik numarası verilmesi yoluyla ''İlaç Takip Sistemi'' kurulmasına öngören uygulamanın yürürlük tarihi 1 ay ertelendi. Sistem 1 Haziran yerine 1 Temmuzda hayata geçecek.
İçeriği Göster
KAREKOD Nedir?KAREKOD Nedir?
İçeriği Göster
Karekod İle İlgili SorularKarekod İle İlgili Sorular
İçeriği Göster
Karekod içerisinde ne kadar bilgi saklayabilirim?Karekod içerisinde ne kadar bilgi saklayabilirim?
İçeriği Göster
Neden KAREKOD ( Datamatris Barkod ) İlaç Takip sistemi için seçildi ?Neden KAREKOD ( Datamatris Barkod ) İlaç Takip sistemi için seçildi ?
İçeriği Göster
Barkod Neden Gereklidir?Barkod Neden Gereklidir?
İçeriği Göster
Küpür kalkıyor mu?Küpür kalkıyor mu?
İçeriği Göster