İTS İlaç Takip Sistemi

İTS İlaç Takip Sistemi
Karekod İTS Nedir?
Karekod İlaç Takip Sistemi uygulamasının geçiş süreci nasıldır?
Karekod İlaç Takip Sistemi süreç Takvimi
Karekod İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?  
Karekod İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?  
Karekod İTS mali bir kontrol sağlamak için mi kuruluyor?
Karekod Sıra numaralarını Bakanlık mı belirleyecek ? 
Karekod Sıra Numarası Parti Numarasına bağlı olarak mı belirlenecektir? 
Karekod Sıra numaraları random şekilde belirlenmiş veya şifreli olabilir mi? 
Karekod Sıra numaraları içinde başka bilgiler bulunacak mıdır?
Karekod Sıra numaralarının minimum uzunluğu nedir? 
Karekod Sıra numaralarının benzersiz olmasını sistem nasıl sağlayacaktır?
Karekod Eski Seri numaraları ile yeni parti numarası tamamen aynı mı, yoksa değişmesi gerekenler nelerdir? 
Karekod Hangi ürünler izlenecektir? 
Karekod Kapsam dışı ürünler nelerdr?
Karekod GLN numaralarının kullanım yeri nedir? 
Karekod GS1 ile İTS'nin alakası nedir?
Karekod GS1'in faaliyetlerinde zincir eczaneler birliği adında bir organizasyonun da adı var. Bu organizasyon ülkemize zincir eczaneleri mi getirecek?
Karekod Üreticilerin ürünlerin üstüne fiyat koymaması 1262 Sayılı Kanuna aykırı değil mi?
Karekod Önceden imal edilmiş ve stoklarda bulunan ürünlerin durumu nasıldır? 
Karekod Başka türlü bir sistemle izleme yapılamıyor muydu?
Karekod İlaçların soy ağacı barkod içinde mi bulunacaktır? 
Karekod İTS sistemine yapılacak bildirimlerin yapısı nedir? 
Karekod Kılavuzların İngilizcesi hazırlanacak mıdır?

İTS İlaç Takip Sistemi Süreç Takvimi

İlaçlarda karekod uygulaması, yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklik ile, 02.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üretim yerleri ve işlem merkezlerinin karekodlu çalışmaya uyumu için 01.06.2009 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu tarihten sonra üretilen veya ithal edilen ürünlerin karekod taşıması mecburidir. 01.06.2009 tarihinden sonra üretilen ürünler mutlaka karekodlu üretilecek ve bu tarihten sonra üretilen karekodsuz ürünler piyasada satılamayacaktır.

Taşıma birimlerinin etiketlenmesi için 01.06.2010 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten sonra üretici veya ithalatçıların sevk edecekleri ürün kolilerinde "koli etiketi" bulunması mecburidir. ! Bu mecburiyet ecza depolarından eczanelere yapılan sevkiyatlarda kullanılan paketler ve taşıma ambalajlarını kapsamamaktadır.

01.06.2009 tarihine kadar üretilmiş olan ve ecza depolarında veya eczanelerde bulunan kupürlü ürünler 01.01.2010 tarihine kadar satılabilecektir. Bu tarihten sonra karekodu bulunmayan ürünler hiçbir surette satılamayacaktır!

Yukarıdaki bilgilere göre proje uygulamasında herhangi bir gecikme söz konusu değildir. İTS'nin sağlıklı bir başlangıç yapması için diğer paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. SGK yazılımlarının İTS uyumu konusunda çalışmalar ileri safhadadır. Halen eczane ve hastane yazılımlarının uyumlaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Sistem bu gelişmelere göre, 2009 başında çalışıyor olacaktır.

Tüm uygulamaların İTS ile test yapmaları için altyapı sağlanmıştır. Üreticilerimizin yazılımlarının İTS uyumu sağlandıktan ve İTS sistemi çalışmaya başladıktan sonra ürünlerini karekodlu halde piyasaya vermelerinin sağlıklı olacağı düşünülmektedir.

01 Temmuz 2008 tarihli yönetmelik değişikliğinde geçici madde hükümlerine göre, üretici ve ithalatçıların yapmaları gereken ambalaj değişikliklerini 01.01.2009 tarihine kadar onay beklemeksizin bildirmeleri beklenmektedir. Bu bildirimlerden önce yapılan çalışmalar taranıp its@iegm.gov.tr adresine gönderilirse çalışmalar değerlendirilebilecek, ITS ekibi firmalara çalışmalar hakkında tavsiyelerde bulunabilecektir. Yapılan son değişikilkte bu tarihte bir uzatma gündeme gelmemiştir, ilgililerin buna göre davranması gerekmektedir.

Ambalaj dizaynlarında karekod, örnek olarak basılmış halde gösterilecektir. Eski ambalajlara karekod uygulanması durumunda karekod yine örnek olarak basılacak ve kupür "KAREKODLUDUR" veya "K.KODLU" şeklinde iptal edilmiş olarak bildirilecek, bunun yanında yeni bir dizayn yapılmış ve bildirimi yapılacaksa yeni dizaynlarda karekod yine örnek olarak basılacak ve kupür bulunmayacaktır.