İTS İlaç Takip Sistemi

İTS İlaç Takip Sistemi
Ecza Depoları İçin İTS Geçiş Süreci Nasıl Olacaktır?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS'ye entegre olmak zorunlu mudur?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
İTS İlaç Takip Sistemi Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları almak gerekli mi?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
İTS İlaç Takip Sistemi Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
İTS İlaç Takip Sistemi

SGK'nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?

İTS İlaç Takip Sistemi Reçete Kesinleştirme nedir?

 

İTS İlaç Takip Sistemi

İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?

Sistem takası kaldırmamaktadır. Eczaneler arası mal takası, iyi incelenmesi gereken bir konudur. Bu konu İşletme Kılavuzu ile düzenlenmiştir.
Burada en çok gündeme gelen durum bir takas işlemi değil, aynı cins ürünlerin emanet alınmasıdır. Bu tür emanetler bir eczaneden diğerine verilirken sisteme (İTS) bildirilmek zorundadır.

Farklı ürünlerin değiştirilmesi söz konusu ise bu bir takastır ve sisteme yine bütün ürünlerin bildirimleri mutlaka karşılıklı olarak yapılmalıdır.
Sistem hiçbir ürünün veya hareketin mali değerleri ile ilgili değildir, bu sebeple bu ürünlerin değerleri sistemde yer almayacaktır.