İTS İlaç Takip Sistemi

İTS İlaç Takip Sistemi
Ecza Depoları İçin İTS Geçiş Süreci Nasıl Olacaktır?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS'ye entegre olmak zorunlu mudur?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi İTS eczaneler arası takası kaldırıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczanelerde bulunan kupürlü ürünler nasıl satılacak?
İTS İlaç Takip Sistemi Hem kupürlü hem de karekodlu ürünlerin bulunduğu reçeteler nasıl işlem görecektir?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları almak gerekli mi?
İTS İlaç Takip Sistemi Eczane yazılımları bütün işi yapıyor mu?
İTS İlaç Takip Sistemi Eksik ilaçlar varsa tüm ilaçları veremeyecek miyiz?
İTS İlaç Takip Sistemi Ecza Depolarının servis sayıları düşecek midir?
İTS İlaç Takip Sistemi

SGK'nın karekod geçişinden sonra sadece kupürlü ürünleri denetleyeceği söyleniyor?

İTS İlaç Takip Sistemi Reçete Kesinleştirme nedir?

 

İTS İlaç Takip Sistemi

İTS Mal fazlasını kaldırıyor mu?

Mal fazlası için İTS bir engel yada sınırlama getirmemektedir Mal fazlası konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmadığı ve Bakanlığımızın da hiçbir zaman mal fazlasını kaldırmak üzere bir çalışması bulunmadığı herkesin malumudur. İTS öncelikle ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır, ticareti sınırlandırmak gibi bir amaç taşımamaktadır.

Ancak mal fazlası olarak tanımlanan bütün ürünler İTS kapsamında bildirime tabidir. TİS tarafından bilinmeyen herhangi bir ürün hiçbir şekilde piyasada satılamayacaktır.